milan urošević - iKragujevac

  • Starac i dečak

    Na prvi pogled učinilo bi se da fotografija liči na poznatu sliku italijanskog renesansnog slikara Domenika Girlandaja „starac i dečak“ ali daleko je od toga, niti je pogled starca

    ...
  • Taština praznine kragujevačke opozicije

    Situacija na kragujevačkoj političkoj sceni: predstavnici gradske vlasti sprovode svoju politiku dok opozicija, sve to posmatra udobno smestena u svojim foteljama, tek sa ponekim uzdahom ili

    ...