Grad Kragujevac prihodovao u skladu sa planovima - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće na sednici održanoj 24. jula usvojilo je izveštaj o izvršenju budžeta grada Kragujevca za period 1. januar – 30. jun tekuće godine. Izveštaj pokazuje da prihodi i primanja iznose 2 698 196 258 dinara što je 41,17 posto od 6 553 000 000 dinara, koliko je planirano Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu.

Najveće učešće u ostvarenim prihodima i primanjima od tekućih prihoda imaju prihodi od poreza (porez na zarade, porez na imovinu i ostali poreski prihodi) sa učešćem od 80,15 posto, a donacije i transferi učestvuju sa 7,90 odsto.

Rashodi i izdaci budžeta grada Kragujevca u istom periodu iznose 2 677 615 995 dinara, što predstavlja izvršenje godišnjeg plana od 40,86 posto.

U periodu 1. januar – 30. jun izdaci za otplatu glavnice izvršeni su prema planovima otplate kredita u iznosu od 158 396 487 dinara.

Na sednici su donete smernice i rokovi za izradu Nacrta odluke o budžetu grada Kragujevca za 2020. godinu. Na osnovu tih smernica direktni budžetski korisnici treba da izrade predlog finansijskog plana i dostave Gradskoj upravi za finansije do 1. septembra ove godine.

Članovi veća dali su i saglasnost da se iz budžeta grada odobre sredstava u iznosu 2,8 miliona dinara za pokroviteljstvo 16. Šumadijskog sajma poljoprivrede, koji će biti održan od 5. do 8. septembra.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu