Kragujevac u projektu “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 -2022” - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac je jedan od osam partnerskih gradova i opština u Srbiji u kojima će se realizovati projekat “Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 -2022” koji finansira švajcarska organizacija Heks/Eper a sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija. Odluka da se u Kragujevcu implementira ovaj projekat, doneta je na osnovu učešća u javnom pozivu za odabir partnerskih opština i gradova koji je sprovela Ekumenska humanitarna organizacija a danas je održan i inicijalni sastanak na kome su dogovoreni naredni koraci.

Grad Kragujevac je jedan od retkih gradova koji je u projekat uključen kroz tri komponete: obrazovanje, pravnu podršku i stanovanje. Kod komponente stanovanja prioritet smo dali naseljima Korman i Licika. Kroz komponentu obrazovanja nastavićemo sa socijalnom inkluzijom Roma i marginalizovanih grupa, gde smo kao grad do sada i postigli najveći uspeh, dok će pravna podrška biti usmerena za rešavanjepitanja ozakonjenja ili adaptaciju i izgradnju novih objekata, rekao je prof.dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje.

Ukupna vrednost projekta je 30 miliona dinara i sprovodiće se do 2022. godine. Reč je o nastavku inkluzije Roma koja je trajala do početka 2019. godine.

Prve dve godine fokus će biti na ozakonjenju objekata u dva kragujevačka romska naselja. Deo sredstava izdvojen je za plaćanje taksi, izlazak geometara, a na terenu ćemo videti koje su potrebe i kakve mogućnosti, objasnila je Marija Ristić Milovanović. Ovaj projekat pruža i mogućnost zajedničkog apliciranja na nove konkurse i za druge fondove, kako bi upotpunili postojeće aktivnosti ili sprovodili neke nove koje budemo mapirali na terenu, kazala je Marija Ristić Milovanović.

Zvanična ceremonija potpisavanja Sporazuma o saradnji grada Kragujevca i Ekumenske humanitarne organizacije zakazana je za 3. jul, nakog čega će uslediti sastanci radne grupe koju će formirati grad Kragujevac i koordinatora projekta radi preduzimanja konkretnih mera.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu