Izdvojeno 200 hiljada dinara za program zaštite od požara za vreme žetve i letnjih meseci - iKragujevac


Vesti

U okviru finansiranja godišnjeg programa zaštite od požara za vreme žetve i u toku letnjeg perioda koji sprovodi Dobrovoljno vatrogasno društvo iz budžeta grada ove godine izdvojeno je 200 hiljada dinara, a deo tih sredstava utrošen je na kupovinu 15 novih protivpožarnih aparata. Tim povodom, u prostorijama Društva uručeni su aparati i održana je obuka za njihovo korišćenje.

Reč je o kontinuiranoj obuci koju u saradnji sa Dobrovoljnim vatrogasnim društvom i stručnim službama uspešno sprovodimo godinama unazad a u okviru je plana preventivnih mera i kampanje zaštite od požara u periodu žetve, rekao je Dragoš Radovanović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije i planiranje odbrane. Programom prevencije i zaštite od požara predviđene su još i aktivnosti obilaska seoskih mesnih zajednica, kontrola protivpožarnih aparata, zamena rezervnih delova kao i provera bezbednosti silosa i skladišta, ispravnost aparata na kombajnima, mašinama i mehanizaciji koja se u te svrhe koristi, budući da se na terenu zatiču stari PP aparati.

Nečelnik Radovanović je rekao da pored kontrole sprovođenja mera protivpožarne zaštite biće obezbeđeno aktivno dežurstvo odnosno protipožarna straža koja će imati za zadatak izveštavanje o eventualnim rizicima i posledicama ukoliko ih bude.

Ovo je preventivna aktivnost koja se realizuje godinama unazad i koja daje rezultate jer, zadnjih više od 20 godina nismo imali posledica a smatram da je to zbog dobre saradnje relevantnih stručnih službi i pravovremenog finansiranja nabavke PP aparata.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu