“Fukcionalno znanje - učenje je igra“ održan seminar u prepunoj sali Skupštine grada Kragujevca - iKragujevac


Vesti

“Fukcionalno znanje - učenje je igra“, bila je tema seminara koji je juče u prepunoj sali Skupštine grada Kragujevca održao Ranko Rajović, autor NTC metode učenja. 

Tradicionalno početkom školske godine u većim gradovima Srbije realizujemo besplatno predavanje za roditelje, na koja dolaze vaspitači i učitelji, kako bi saznali šta ima novo i da im ukažemo da neke greške koje naprave u razvoju deteta mogu da ih oštete za celi život, kaže Rajović. Razvoj mozga i kako greške roditelja mogu da uspore i oštete njegov razvoj jedna je od tema naših seminara, a kao ključni faktor Rajović navodi prezaštićivanje. On objašnjava da dete kao biološka jedinka mora da trči, padne, popne se na drvo. Imajući u vidu da se razvojem motorike razvija i mozak, roditeljskim zabranama da to ne čine, odnosno blokiranjem razvoja motorike utiče se i na razvoj kognitivnih sposobnosti.

S obzirom na to da je funkcionalno znanje prioritet svake države Evrope, jer se stalno pojavljuju nova zanimanja, koja pre deset godina nisu ni postojala naša veoma važna tema je razvoj inteligencije i koje to igre aktiviraju misaone procese kod deteta. Današnjim sistemom obrazovanja mi spremamo decu za zanimanja koja neće postojati za 20 do 30 godina. Funkcija škole i obrazovnog sistema je da učimo decu da misle i da povezuju informacije, a ne da uče napamet, ističe Rajović.

Za predavanja o NTC metodi učenja je uvek veliko ineteresovanje, jer roditelji uočavaju probleme i hoće da vide šta ima novo. Takođe nam i učitelji govore da je svaka nova generacija prvaka slabija od prethodne. To znači da problem nastaje pre škole, ali ne u vrtiću i od strane roditelja, već zbog promene okruženja, tvrdi Rajović i dodaje da zbog toga moramo da menjamo metode i pomognemo deci, jer ako ostavimo iste metode deca će nam biti sve slabija i postavlja se pitanje šta ćemo dobiti za deset godina.

NTC sistem učenja, čiji su rezultati kod dece vidljivi već posle dva do tri meseca, realizuje se u 28 država Evrope, a kao akreditovani program od strane Ministarstva obrazovanja predaje se na fakultetima, sprovode obuke po školama i vrtićima i preko projekata EU u još 20 zemalja.

Predavanje u Kragujevcu u saradnji saradnji sa Savezom udruženja učitelja Srbije, organizovao je “Kragujevački razvojni centar za kvalitetno obrazovanje - KRCKO“ uz podršku lokalne samouprave.

Grad Kragujevac je zajedno sa Vladom Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina uložio oko pet miliona evra u rekonstrukciju i izgradnju novih školskih objekata, osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada, podsetio je prof. dr Nedeljko Manojlović, pozdravljajući učesnike skupa. Grad podržava i kvalitativne programe i projekte iz oblasti obrazovanja kakav je i ovaj - programe, u cilju podrške razvoja kvalitetnog obrazovanja, podsticanja razvoja funkcionalnog znanja i primene NTC programa u našem gradu. Biti funkcionalno pismen znači protumačiti kontekst u okviru kojega je i podatak dat, shvatiti i dovesti stvari u određenu vezu i koristiti naučeno znanje u različitim situacijama. Funkcionalna znanja je potrebno razvijati od ranog detinjstva, tj od vrtića što ovaj program i podrazumeva. Ovaj vid znanja trebalo bi da podigne nivo razmišljanja, povezivanja i zaključivanja, kazao je prof. dr Manojlović. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu