NOVA LOKACIJA za smeštaj uklonjenih vozila JKP “Parking servis“ - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće, na sednici održanoj u sredu, 16. avgusta usvojilo je Program rasporeda sredstava za finansiranje razvoja informisanja u gradu Kragujevcu u 2017. godini. Programom su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara, i to za usluge po ugovoru - 18 miliona dinara i za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 2 miliona dinara, raspoređenih u korist Privrednog društva “Radio-televizija Kragujevac“ d.o.o.

Usvojen je Zaključak o prihvatanju Preliminarnog predloga za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koji su od javnog interesa za grad Kragujevac za 2018. godinu. Ovim predlogom raspoređena su sredstva na osnovu Javnog poziva za dodelu sredstava iz budžeta grada Kragujevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Kragujevac za 2018. godinu. Predlogom je obuhvaćeno 18 programa i 21 projekat, a ukupna planirana sredstva za njihovu realizaciju iznose 8 580 000 dinara. Gradsko veće je dalo saglasnost na zaključivanje Ugovora o učešću grada Kragujevca u naknadi dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice. Grad će, kao i prethodne godine, subvencionisati deo troškova boravka dece u privatnim predškolskim ustanovama u iznosu od 80% od ekonomske cene. Na ovaj način biće povećan obuhvat dece u predškolskom obrazovanju i vaspitanju.

Saglasnost je data i na zaključivanje Aneksa Ugovora o izgradnji KTP-a i sprovođenja projekta parcelacije/preparcelacije za deo trase Šabovskog potoka sa projektom geodetskog obeležavanja u MZ Beloševac, a posao će biti poveren JP “Urbanizam“ Kragujevac.

Na osnovu saglasnosti Gradskog veća biće zaključen i Aneks Ugovora o poveravanju izvođenja radova na održavanju javnih česmi i fontana u 2017. godini, JKP “Vodovod i kanalizacija“. Razlog za donošenje ove odluke je postupanje po zahtevu JP “Preduzeće za izgradnju grada Kragujevca“ koje se obratilo Gradskoj upravi za komunalne i inspekcijske poslove, i u kome se navodi nemogućnost plaćanja potrošnje vode na javnoj česmi u MZ “Kormanska mala“ pa je potrebno da se česma uvrsti u posao tekućeg održavanja javnih česmi i fontana.

Na osnovu izmena i dopuna Rešenja o odobravanju posebnih programa u oblasti sporta u 2017. godini, grad će podržati i sledeće programe: “Razvoj rukometa kod devojčica školskog uzrasta“ Rukometnog udruženja “Radnički 1964“, “Međunarodno takmičenje u igrama na vodi - City games Kragujevac“ Kluba ekstremnih sportova “Kragujevac“, “Košarkaški kamp Cross over 2017“ Košarkaškog kluba “Kragujevac 96“ i “Pravo na igru - pravo na zdravlje“ Sportskog kluba “Olimp 2015“. Prihvaćena je inicijativa JKP “Parking servis Kragujevac“ za izmeštanje depoa za smeštaj uklonjenih vozila. Postojeći depo nalazi se u ulici Kraljevačkog bataljona u MZ Stanovo, udaljen je šest km od centra grada, što, kako je navedeno u zahtevu ovog preduzeća utiče na nedovoljnu efikasnost u korišćenju vozila “pauk“ i povećanju potrošnju goriva, pa je predloženo da se odredi lokacija koja je bliža centru grada. Nova lokacija depoa za smeštaj uklonjenih vozila JKP “Parking servis“ biće u ulici Lepenički bulevar.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu