ZABRINJAVAJUĆE: Svake godine sve veća stopa mortaliteta u Šumadiji (FOTO) - iKragujevac


Vesti

Na prostoru Šumadijskog okruga za period posmatranja 1961-2010. godine najmanja smrtnost bila je 1963. godine i iznosila je 8,5‰, a najveća smrtnost bila je 2005. godine i iznosila je 14,6‰. 

Zabrinjavajuće je da se smrtnost stanovništva Šumadijskog okruga povećava iz dekade u dekadu. Visoka stopa mortaliteta posledica je bioloških faktora tj. nepovoljne starosne strukture stanovništva.

Ako se posmatra pojedinačno po opštinama na prostoru Šumadijskog okruga zapaža se sledeća stanje:

- Aranđelovac: Najniža stopa mortaliteta bila je u periodu 1961-71. godine, tačnije najniža stopa mortaliteta zabeležena je 1971. godine i iznosila je 7,6‰. Na osnovu podataka najveća stopa mortaliteta zabeležena je u poslednjoj dekadi popisa 2002-2011. godine. U 2003. godini dostigla je maksimalnu vrednost od 14,8‰, a u 2014. godini stopa mortaliteta iznosila je 14,0‰.

- Batočina: Najniža stopa mortaliteta zabeležena je u periodu 1961-71. godine, tačnije najniža stopa mortaliteta zabeležena je 1963. godine i iznosila je 9,6‰. Stopa mortaliteta beleži rast iz dekade u dekadu, a najviša je u poslednjoj dekadi popisa 2002-2011.godine. Najveći broj umrlih bio je 2002. godine, sa stopom mortaliteta od 18,6‰.

- Knić: Najniža stopa mortaliteta zabeležena je u periodu 1961-71. godine, tačnije 1965. godina sa najnižom stopom mortaliteta iznosila je 8,5‰. U opštini Knić od 80-ih godina beleži se porast broja umrlih. Naveći broj umrlih bio je 1992. godine, gde je stopa mortaliteta iznosila 20,1‰, zatim 1999. godine stopa mortaliteta iznosila je 20,2‰ i 2008. godine beleži se stopa mortaliteta 20,6‰. Porast broja umrlih se nastavlja, pa je 2014. godine stopa mortaliteta iznosila 21,0‰

- Kragujevac: U opštini Kragujevac od 90-ih godina beleži se porast broja umrlih. Najniža stopa mortaliteta bila je u periodu 1961-71. godine. Najmanji broj umrlih zabeležen je 1965. godine, a stopa mortaliteta iznosila je 7,3‰. Najviše umrlih bilo je 2005. godine, tada je stopa mortaliteta iznosila je 13,2‰.

- Lapovo: U opštini Lapovo najniža stopa mortaliteta bila je 1975. godine, iznosila je 9,0‰. Od 90-ih godina beleži se nagli porast broja umrlih, a najveća stopa mortaliteta iznosila je 17,8‰ (1998.god.) i 17,7% (2003. i 2005.god.).

- Rača: U opštini Rača prisutna je visoka stopa smptnosti sa manjim oscilacijama. Zapaža se da je najmanja smrtnost bila 1966. godine, iznosila je 9,8‰, a najveća smrtnost 18,9‰ (1983.god.). Od 2002. godine broj umrlih naglo raste, pa stoga i stopa smrtnosti koja iznosi 20,3‰ (2004.god.), 21,6‰ (2006.god.).

- Topola: Najmanja smrtnost bila je u prvoj dekadi 1961-71. godine, tačnije 1963. godine i iznosila je 9,6‰. Porast broja umrlih iz godine u godinu raste, pa je do 2002. godine najveća stopa smrtnosti bila 1999. godine sa 18,1‰. Od 2002. godine beleži se sve veći broj umrlih, a najveća stopa mortaliteta iznosila je 18,5 (2002.god.), 18,7‰ (2005.god.) i 18,3‰ (2007.god.). 

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu