Istraživački projekat u slivu jezera Gruža - iKragujevac


Vesti

Opština  Knić  dobila  je  od  Ministarstva  poljoprivrede  i  zaštite  životne  sredine,  podsticajna  sredstva  od milion i 860 hiljada dinara za  realizaciju studijsko istraživačkog projekta  "Zaštita zemljišta u zaštitnom pojasu Gružanskog jezera".

U  narednom  periodu  biće  realizovan  projekat  analize  zemljišta  u  slivu  Gružanskog  jezera,  gde  su
poljoprivredne površine, u cilju zaštitte Gružanske akumulacije.
Projekat "Zaštite zemljišta u zaštitnom pojasu Gružanskog jezera", trebalo bi da pokaže koje su promene
nastale usled izgradnje Gružanske akumulacije.
Radi  se  o  analizi  zemljišta  u  slivu  Gružanskog  jezera,  u  stometarskom  pojasu,  mahom  gde  su
poljoprivredne površine.
Ministarstvo  poljoprivrede  i  zaštite  životne  sredine  za  ovaj  studijsko­istraživački  projekat  izdvojilo  je
1.860 000 dinara, a sama opština 440.000 dinara.
U okviru njega  radiće  se hemijska analiza  zemljišta,  sadržaj teških metala kao i mikrobiološka analiza
zemljišta.
Jedan  od  ciljeva  ovog  projekta  je  zaštita  Gružanske  akumulacije,  a  samim  tim  i  vode  kojom  se
snadbevaju Kragujevčani.
U planu za narednu godinu i analiza zemljišta u slivu Gružanskog jezera u većem zaštitnom pojasu, od
500 metara

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu