SVAKA ČAST: Kragujevački resor zdravstva i socijalne politike prvi put bez dugovanja - iKragujevac


Vesti

Odgovorniji odnos prema sistemu socijalne i zdravstvene zaštite kao jedan od prioriteta politike koju će grad voditi u narednom periodu, podrazumeva pre svega namirenje nagomilanih i nasleđenih dugovanja u ovoj oblasti, kako bi se otvorio prostor za neometano funkcionisanje ustanova i održivost kvaliteta usluga.

Prema rečima dr Gordane Damnjanović, člana Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja, izmirene su obaveze prema Centru za socijalni rad i Narodnoj kuhinji koje su 31. decembra iznosile 20.500.000 dinara. Namiren je i dug od šest miliona dinara prema Crvenom krstu i đačkim kuhinjama.
U potpunosti je izmiren dug po osnovu roditeljskog dodatka za prvorođeno dete u iznosu od 13 miliona dinara. Otpočela je isplata obaveza prema nezaposlenim porodiljama. Dug po tom osnovu, iznosio je 125 miliona dinara i u zavisnosti od priliva sredstava u budžet grada, taj dug će u najkraćem roku biti namiren.
Izuzetno brzo i ažurno se završavaju spiskovi sa dugovanjima za nezaposlene porodilje. U pitanju je period od druge polovine 2013 do jula 2015. godine. Žene se svakodnevno pozivaju da potpišu poravnanje a grad se obavezuje da će im u roku od 30 dana namiriti dugovanja.
Pored izmirivanja obaveza preuzetih iz ranijeg perioda koje su iznosile preko 170 miliona u sistemu socijalne zaštite, i u sistemu zdravstvene zaštite, paralelno se ovih dana realizuju dugovanja prema zdravstvenim ustanovama. Prvi put, nakon desetogodišnjeg perioda, ove godine će dugovanja Gradske uprave za zdravstvo i socijalna pitanja biti svedena na nulu - objašnjava dr Gordana Damnjanović
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu