Grad Kragujevac izmirio obaveze prema nezaposlenim porodiljama za 2013. godinu - iKragujevac


Vesti

Nakon jučerašnje uplate potraživanja majkama na ime roditeljskog dodatka za period od tri i po godine, grad Kragujevac započeo je postupak izmirenja obaveza prema nezaposlenim porodiljama.

Sve majke, kojima je to pravo priznato na osnovu odluke o podršci porodici za 2013. godinu u trajanju od 12 meseci, pozivaju se od strane Gradske uprave nadležene za društvenu brigu o deci da potpišu poravnanje. U toj godini, prema podacima sa kojima raspolaže Gradska uprava, pravo na mesečnu nadoknadu ostvarilo je 148 porodilja. Nakon toga, lokalna vlast izmiriće sve zaostale obaveze prema nezaposlenim porodiljama za 2014. i 2015. godinu, a prema redosledu potraživanja.

Dug po tom osnovu, u ovom trenutku iznosi 87 miliona dinara. Potpisivanjem poravnanja grad će u potpunosti izmiriti sve zaostale obaveze prema nezaposlenim porodiljama i nakon toga nastaviti sa redovnim isplatama.
 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu