Prva sednica Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Kragujevca - iKragujevac


Vesti

Trgovina ljudima je oblik modernog ropstva i predstavlja zloupotrebu ljudskih bića i povredu njihovih osnovnih ljudskih prava radi sticanja materijalne koristi. To je globalni fenomen u kojem se žene, deca i muškarci podvrgavaju raznovrsnim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanja. Posle trgovine drogom i oružjem, trgovina ljudima je najrasprostanjeniji vid organizovanog kriminala, a žrtva trgovine ljudima može biti svako, rečeno je pored ostalog na prvoj sednici Tima za borbu protiv trgovine ljudima grada Kragujevca.

Trgovina ljudima je prepoznata na lokalnom nivou još 2006. godine, rekla je koordinatorka Tima Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zadravstvenu i socijalnu zaštitu i podsetila na pilot projekat koji je realizovala Gradska organizacija Crvenog krsta. Od tada do danas edukativnim radionicama obuhvaćeno je preko 8000 dece, koja kroz igru, predavanja i prezentacije uče šta su rizične situacije,kako da ih prepoznaju i kako da zaštite sebe i svoje prijatelje.

Pored toga, u skladu sa nacionalnom Strategijom prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom, za period do 2022. godine i dokumentima usvojenim od strane nacionalnog Saveta, grad Kragujevac je formirao i Tim za borbu protiv trgovine ljudima. Spuštanje na nivo lokalnih samouprava pre svega znači prepoznavanje onih institucija, pojedinaca i civilnog sektora koji mogu da doprinosu prevenciji, unapređenju sistema identifikacije, zaštite, pomoći i podrške žrtvama trgovine ljudima. Uz donošenje lokalnih akcionih planova, funkcionalna mreža može biti osnažena samo kroz edukaciju, umrežavanje i razmenu iskustava. Kragujevac će, najavila je Gordana Damnjanović, 11. i 12. decembra biti domaćin Drugog godišnjeg sastanka lokalnih timova iz 19 gradova, pod nazivom Snaga lokalnih odgovora u borbi protiv trgovine ljudima. Osim o položaju žrtve trgovine ljudima u sudskom postupku, biće reči o ulozi lokalnih timova u zagovaranju i kreiranju politika na lokalnom i nacionalnom nivou, prevenciji i saradnji sa lokalnim medijima, ali i direktnoj poršci žrtvama trafikinga.

 

 

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu