Optimalan broj taxi vozila u Kragujevcu 602 - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće je na sednici 13. avgusta donelo Program optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Kragujevca za period 2019-2024. godine.

Petogodišnji program donet je na osnovu Elaborata optimalnog organizovanja taksi prevoza koji je takođe dobio saglasnost Gradskog veća, a uradila ga je Visoka tehnička škola strukovnih studija sa sedištem u Nišu u saradnji sa Visokom tehničkom školom strukovnih studija u Kragujevcu.

Na osnovu analiza i stručne metodologije definisani su kriterijumi i model za utvrđivanje optimalnog broja taksi vozila u gradu. U momentu izrade Elaborata, polovinom juna taj broj iznosio je 602 vozila. U zavisnosti od kretanja parametara na osnovu kojih se određuje optimalan broj, simulirana su tri scenarija i njihov rezultat je da bi optimalan broj taksi vozila u Kragujevcu u narednom petogodišnjem periodu mogao da se kreće u intervalu od 574 do 666 vozila

Programom je potvrđeno da je optimalan broj taksi vozila u gradu 602, a na osnovu metodologije definisane Elaboratom Gradsko veće će svake godine utvđivati dozvoljeni broj taksi vozila. Programom je takođe potvrđeno da će se postojeće lokacije uskladiti sa potrebama taksi vozila, a u cilju postizanja održivosti taksi prevoznika i prihvatljivosti cena za korisnike taksi usluga preispitaće se postojeći tarifni sistem i periodično usklađivati cene taksi usluga. Radi lakše identifikacije, prepoznatljivosti i efikasnije kontrole obavljanja taksi prevoza, Gradsko veće grada Kragujevca će posebnom odlukom definisati izgled, dimenzije i sadržaj krovnih oznaka taksi vozila u gradu.

Kako bi se postojeći sistem taksi prevoza u gradu bolje uredio, Program optimalnog organizovanja taksi prevoza na teritoriji grada Kragujevca za period 2019-2024. godine, osnova je za donošenje drugih akata u ovoj oblasti.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu