19. sednica Gradskog saveta za zapošljavanje - iKragujevac


Vesti

Članovi Gradskog saveta za zapošljavanje usvojili su 13 od ukupno 15 podnetih zahteva u okviru prve grupe poslodavaca za subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima koji su pristigli u periodu od 31. maja do 19. juna. Prema rečima Jelene Zornić, predstavnice NSZ jedan poslodavac je odustao dok kod drugog nije komplentirana dokumentacija.

Nakon raspisanog Javnog poziva od 31. maja do 19. juna podneto je 15 zahteva za 22 lica s tim da je jedan poslodavac odustao od podnetog zahteva a jedan zahtev za zapošljavanje osam lica sa invaliditetom nema kompletnu dokumentaciju. Budući da se radi o zapošljavanju 8 osoba sa invaliditetom, procedurom je predviđeno da je obavezan službeni obilazak, pa će do sledećeg zasedanja nadležni članovi završiti taj deo a poslodavac upotpuniti dokumentaciju, zaključeno je na 19. redovnoj sednici Saveta.

Za dodelu subvencije za za pošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na naovootvorenim radnim mestima u 2019. godini kao jedan od tri programa koji zajednički sprovode Grad Kragujevac i NSZ u okviru mera aktivne politike zapošljavanja obezbeđeno je 4 890 000 dinara od kojih Grad učestvuje sa 55 a NSZ 45 odsto. Vrednost odobrenih zahteva je 2 190 000 dinara, što znači da je za naredne odluke preostalo još 2,7 miliona dinara. Kategorije teže zapošljivih na koje se subvencija odnosi su mladi do 30 godina starosti, viškovi zaposlenih, stariji od 50 godina, lica bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, mladi do 30 godina u domskom smeštaju ili u hraniteljskim i starateljskim porodicima i žrtve porodičnog nasilja.

Prema rečima Jelene Zornić, rok za podnošenje zahteva za program samozapošljavanja teže zapošljivih lica koji je deo mera je 1. jul i do sada je pristiglo 35 zahteva. Isti rok je i za prijavu za konkurs za javne radove kada će se znati konačan broj.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu