Saznajte šta će biti sa ZASTAVINOM AMBULANTOM - iKragujevac


Vesti

Agencija za privredne registre (APR) je završila sa postupkom pokretanja prinudne likvidacije 23.048 privrednih društava koja nisu do kraja 2017. godine dostavila godišnje finansijske izveštaje za dve uzastopne godine, 2015. i 2016. godine. Agencija za privredne registre je 29. maja ove godine pokrenula postupak prinudne likvidacije Zastava Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Kragujevac. Razlog za likvidaciju je nepodnošenje završnog računa za 2015., 2016. i 2017. godinu.

Kako iKragujevac nezvanično saznaje zgrada ambulante neće menjati namenu i ona je i dalje u vlasništvu grada

Zaposleni prelaze u Dom zdravlja, a grad će rešavati spajanje nedostajućeg radnog staža, da li će svi zaposleni preći u dom zdravlja znaće se nakon usvajanja kadrovskog plana

Svi zdravstveni kartoni će preći u nadležnost Doma zdravlja, tako da Kragujevački pacijenti neće osetiti nikakvu razliku u tretmanu zbog promene statusa Zastavine ambulante.

Gradski oci su preuzeli rešavanje komplikovanog problema odmah nakon postavljanja svog kadra u zastavinoj ambulanti ali nagomilani problemi i njihova kulminacija neadekvatnim rukovođenjem prethodnog rukovodstva, pružile su jedino pravo rešenje a to je ovo.

Gašenje ove zdravstvene ustanove je neminovno, ali će grad sačuvati i preuzeti zaposlene.

Osnivačka prava nad Zavodom za zdravstvenu zaštitu radnika grad Kragujevac je preuzeo 29. juna 2018. godine, sa namerom da ta ustanova i dalje funkcioniše.

Preuzimanjem osnivačkih prava, grad Kragujevac je preuzeo obavezu i garant za reprogram poreskih obaveza, koje su prošlog juna iznosile 85 miliona dinara.

Agencija za privredne registre je dostavila zvanični dopis o pokretanju likvidacionog postupka.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu