''Održivi povratak – podrška i osnaživanje'' u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

U okviru projekta “Održivi povratak – podrška i osnaživanje” u Kragujevcu je danas održana informativna sesija na kojoj su interno raseljena lica i povratnici po Sporazumu o readmisiji zainteresovani za povratak na Kosovo* upoznati sa detaljima javnog poziva za podnošenje prijava za dodelu sredstava u vidu opreme i programa obuke.

Javni poziv koji je otvoren 6. marta i traje do 10. aprila pruža mogućnost interno raseljenim licima i povratnicima po Sporazumu o readmisiji zainteresovanim za povratak na Kosovo* koji se prijave, da dobiju bespovratna sredstva za nabavku opreme, mašine ili alata u vrednosti do 2.500 evra ili da u skladu sa svojim potrebama pohađaju kurseve za stručno osposobljavanje i usavršavanje u trajanju od jednog do šest meseci.

Zahvaljujući sredstvima Evropske unije, biće dodeljeno 60 ekonomskih grantova za generisanje prihoda i treninga za pokretanje poslovanja i 30 kurseva za stručno osposobljavanje i usavršavanje. Bespovratna sredstva u vidu opreme i programi obuka će interno raseljenim licima i povratnicima po Sporazumu o readmisiji zainteresovanim za povratak na Kosovo* poboljšati mogućnosti za zapošljavanje i stvaranje prihoda, kako bi se doprinelo održivosti njihovog povratka.

O uslovima prijavljivanja na javni poziv za podnošenje prijava za dodelu sredstava u vidu opreme i programa obuke i kriterijumima ocenjivanja, interno raseljena lica i povratnike po Sporazumu o readmisiji koji žive na teritoriji grad Kragujevca, na današnjem sastanku u Gradskoj upravi informisala je Milosava Smiljanić, koordinator projekta iz Danskog saveta za izbeglice Srbije koji uz podršku Kancelarije za KiM projekat sprovodi u saradnji sa gradom Kragujevcem i organizacijama Božur i Sveti spas.

Prijave za javni poziv kao i prateća dokumentacija sa uputstvom mogu se preuzeti u Povereništvu za zaštitu izbeglih prognanih i raseljenih lica u Kragujevcu, ul. Laze Marinkovića 60 ponedeljkom od 10-15 časova kao i sa internet stranica: Danski savet za izbeglice, Kancelarija za KiM i grad Kragujevac.

Inače, projekat “Održivi povratak – podrška i osnaživanje” u okviru koga se realizuje javni poziv, deo je šireg programa “EU podrška održivim rešenjima za interno raseljene i reintegraciju povratnika”, koji finansira Evropska unija posredstvom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u vrednosti od 5. 650 000 evra.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu