Sastav novog tima Medicinskog fakulteta u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Prioriteti novog tima Fakulteta medicinskih nauka biće intezivna međunarodna saradnja na projektima, unapređenje komunikacije sa rukovodstvom Univerziteta u Kragujevcu i Kliničkim centrom i uvođenje novih studijskih programa na ovoj visokoškolskoj ustanovi.

Prema rečima novoizabranog dekana Fakulteta medicinskih nauka, prof. dr Vladimira Jakovljevića, već su napravljeni prvi koraci.

Novo rukovodstvo će, u narednom periodu, pokušati da Fakultet medicinskih nauka, u nacionalnom akademskom okviru, postane prepoznatljiv po međunarodnoj saradnji.

Ugovorima sa apotekama iz Zaječara i Beograda već su napravljeni prvi koraci, kaže prof. dr Vladimir Jakovljević, novoizabrani dekan te visokoškolske ustanove.

Kontakti su napravljeni i sa Medicinskim fakultetom iz Banja Luke, sa kojim se očekuje uspešna saradnja.

Jedan od zadataka novog tima biće i unapređenje komunikacije sa Univerzitetom u Kragujevcu i Kliničkim centrom.

Loš protok informacija između Univerziteta i fakulteta i nedovoljna komunikacija sa menadžmentom Kliničkog centra u prethodnom periodu uslovili su, kako je rečeno, niz administrativnih barijera i doveli do otežavajućih okolnosti.

Zato ćemo učiniti sve da se ti odnosi normalizuju, naglasio je profesor Jakovljević i dodao da pozitivni impulsi sa obe strane postoje.

U svoj tim je, kako navodi, birao najbolje. Prodekan za Integrisane akademske studije medicine je prof. dr Dejan Petrović, za Osnovne akademske studije i kontinuiranu medicinsku edukaciju zadužen je prof. dr Dušan Đurić, za Međunarodnu saradnju i naučno-istraživački rad doc. dr Nevena Jeremić, dok je prodekan za Integrisane akademske studije farmacije prof. dr Željko Mijailović.

Posao prodekana za zdravstvenu delatnost i Integrisane akademske studije stomatologije obavljaće prof. dr Tatjana Kanjevac, a za specijalističke i uže specijalističke studije prof. dr Goran Davidović.

 

Izvor: RTK

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu