Efikasnije i transparentnije davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac juče je bio domaćin regionalne obuke u okviru projekta "Ruralni razvoj - Efikasno upravljanje zemljištem" koji je okupio predstavnike 44 lokalne samouprave. 

Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u periodu od tri godine 2013-2015. godine. Najvažniji rezultat ovog projekta predstavlja izrada Geografskog informacionog sistema koji treba da pojednostavi davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu, kao i da omogući bolje planiranje i kontrolu korišćenja. Na ovaj način, dosadašnji rad se u velikoj meri olakšava, a postupak čini transparentnijim i manje podložan greškama.

U Kragujevcu je juče održana jedna u nizu regionalnih obuka za korišćenje dela pomenutog sistema. Nakon uvodne obuke u Beogradu organizovane za predstavnike svih lokalnih samouprava, održane su regionalne obuke u Beogradu, Beočinu, Subotici, a nakon Kragujevca biće organizovana i obuka u Nišu. Obuku je održao predstavnik IT kompanije koja je razvila ovu aplikaciju – "GIS data", a obuci su prisustvovali i predstavnici Uprave za poljoprivredno zemljište koji su davali uputstva za izradu sistema.

jučerašnja obuka je jedna u nizu regionalnih obuka na temu korišćenja aplikacija za izradu i realizaciju godišnjih programa zaštite i uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Cilj ovog projekta je da u mnogome olakša dosadašnje procedure davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Mi smo tokom realizacije ovog projekta i rada na aplikaciji imali i pilot opštine koje su sve vreme testirale ovaj program i koje su bile prilično zadovoljne njegovom upotrebom, ali s obzirom na to da je možda sama aplikacija u tehničkom smislu malo kompleksna, biće potrebno možda malo više truda u početku dok se ne savlada IT sistem i funkcionalnost same aplikacije, ali jednom kada se one savladaju, sama komunikacija između Uprave za poljoprivredno zemljište i lokalnih samouprava biće mnogo pojednostavljena, davanje u zakup transparentnije i efikasnije – objašnjava Svetlana Bačanin, projekt menadžer GIZ-a.

Član Gradskog veća za poljoprivredu, Zoran Prokić istakao je da se godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Kragujevca sprovodi već duži niz godina. Prema podacima iz republičkog katastra, u toku 2015. godine, 21 000 katastarskih parcela iz 62 katastarske opštine je preraspodelom i selekcijom ponuđena u zakup putem javnog nadmetanja. Prema njegovim rečima ovo su katastarski podaci, a kroz ovaj projekat grad će dobiti preciznu evidenciju o zemljištu koje se vodi kao poljoprivredno, a koristi se ili ne koristi u poljoprivredne svrhe.

Ukupan budžet ovog projekta koji iznosi 3,88 miliona evra finansira Evropska unija sa 2,78 miliona evra, Ministarstvo za ekonomsku saradnju Nemačke sa 1 milion evra i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine sa 100 000 evra.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu