Predstavljen “Katalog usluga“ u mreži podrške inkluzivnom obrazovanju - iKragujevac


Vesti

U okviru projekta ''Unapređenje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju'' koji se sprovodi u partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz finansijsku podršku Švajcarske organizacije za razvoj i saradnju, O.Š. ''Milutin i Draginja Todorović'' realizuje projekat ''Zajedno do uspeha''.

Tim povodom škola u partnerstvu sa PU ''Đurđevdan'' organizovala je danas sastanak predstavnika lokalnih partnera u mreži međuinstitucionalne podrške obrazovnoj i socijalnoj inkluziji dece/učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Na sastanku je predstavljena brošura ''Katalog usluga'' i prezentovani rezultati projektnih aktivnosti.

Grad Kragujevac je pružio potunu podršku projektu čije se aktivnosti nesmetano odvijaju uz uključenje nadležnih službi informisanja, uprave za zdravstvo i socijalnu zaštitu, a Katalog usluga je kruna zajedničke saradnje u oblasti socijalne inkluzije. Informisanost sugrađana je na prvom mestu, intersektorska saradnja je druga važna karika, saveti roditelja i neizostavna podrška nevladinog sektora. Svaka institucija iz svog sekora dala je doprinos tako da s pravom možemo reći da je Kragujevac primer dobre prakse u oblasti inkluzivnog obrazovanja i podrške deci sa posebnim potrebama – rekla je na današnjem sastanku Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdravstvo i socijalna pitanja.

Sastanku i predstavljanju brošure pored predstavnika institucija, partnera u realizaciji projekta prisustvovao je Boris Kovačević, član Gradsog veća za vanprivredne delatnosti, a na sastanku su predstavljeni i rezultati dosadašnjih projektnih aktivnosti.

Cilj projekta ''Zajedno do uspeha'' je unapređivanje obrazovne i socijalne inkluzije dece, učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, dece, učenika iz osetljivih grupa na teritoriji grada Kragujevca, jačanjem međuinstinsitucionalne saradnje lokalnih partnera u mreži podrške.

Nizom aktivnosti smo pokušali da ojačamo tu mrežu na lokalnom nivou, a katalog predstvalja prvi pokušaj da se poveže 20 lokalnih organizacija i udruženja koji mogu biti u mreži podrške porodicama koje imaju decu sa teškoćama u razvoju. Nosioci projekta su obrazovno vaspitne ustanove ali su bili uključeni bili i predstavnici drugih sistema. Fokus su nam bili razgovori sa udruženjima roditelja i dece sa smetnjama u razvoju tako da je naš cilj bio da se oni osnaže, da profilišu svoje potrebe i teškoće na koje nailaze u funkcionisanju kako ih u budućnosti ne bi imali – rekla je Dušanka Ćirović, koordinator lokalnog MIO projekta.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu