Za evropsku budućnost proleće puno obaveza - iKragujevac


Politika

Akcionim planom za ispunjavanje preporuka Evropske komisije iz godišnjeg izveštaja predviđeno je ispunjavanje 231 zadatka do septembra 2013. 

„Savet pozdravlja nedavni zamah reformi pravosuđa i usvajanje amandmana na zakon o centralnoj banci. Napominje da Srbija razvija novu strategiju reforme pravosuđa i da usvaja novu antikorupcijsku strategiju i akcioni plan”. Ovo je jedan od stavova u zaključcima ministarskog saveta Evropske unije, u kojima je Srbija – pored ključnih zahteva u vezi s Kosovom, kao uslovom za datum početka pregovora – pohvaljena. 

Pored ocene da zemlja radi na ispunjavanju političkih kriterijuma i uslova iz procesa stabilizacije i pridruživanja, savet je naveo i da ohrabruje Srbiju da „ponovo ojača, dalje razvija i primeni plan reformi”, posebno u oblasti vladavine prava, nezavisnosti ključnih institucija i uslova poslovanja. Posebnu pažnju, kako se naglašava, treba da posveti pravu i inkluziji ugroženih grupa, naročito Roma, efikasnom sprovođenju zakona o zaštiti manjina i nediskriminatorskom odnosu prema nacionalnim manjinama. 

Naročitu pažnju iz EU očekuju kada je reč o borbi protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta.

Koliko je pomenutim pozitivnim ocenama doprineo Akcioni plan za ispunjavanje preporuka koje je Evropska komisija iznela u svom godišnjem izveštaju, oktobra ove godine, nije poznato, tek, Vlada Srbije je taj plan usvojila 6. decembra, tik uoči sastanka Saveta EU i Evropskog saveta,da bi pokazala spremnost za ispunjavanje svih uslova za dobijanje datuma početka pregovora.

Tim planom, sastavljenim na više od 170 stranica, pobrojana je 231 mera. Nadležne institucije u tačno određenim rokovima treba da obezbede sprovođenje pojedinih preporuka iz izveštaja o napretku, i to do septembra naredne godine. „Udarni period” u sprovođenju „evropskih” obaveza trebalo bi, zapravo, da budu proleće i početak leta 2013.

Povodom ocene komisije da je Srbija nastavila da finansira i održava svoje strukture, posebno na severu Kosova, što obuhvata ne samo bolnice i škole, već i opštinske uprave, bezbednosne službe i pravosudne strukture, vlada je odgovorila da će Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastaviti da obavlja poslove iz svog delokruga, kako je navedeno uredbom.

Pored toga, rečeno je i da se sporazumi o slobodi kretanja, carinskom pečatu, univerzitetskim diplomama, regionalnom predstavljanju i saradnji, primenjuju u potpunosti, a da je u toku primena dogovora o integrisanom upravljanju administrativnom linijom. 

Očekuje se i da će se saradnja sa predstavnicima Euleksa koja je, prema oceni komisije, poboljšana, intenzivirati, odnosno da će se češće održavati sastanci „na svim nivoima saradnje”.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu