3 miliona dinara za kontrolu životne sredine u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Program istraživanja i kontrole životne sredine u Kragujevcu za ovu godinu koji je usvojilo Gradsko veće, baviće se sistematskim i povremenim merenjima zagađujućih materija u vazduhu, vodi i zemljištu, tvrde u lokalnoj samoupravi.

NJime se određuje broj i raspored mernih mesta, obim, vrsta i učestalost nivoa zagađujućih materija u vazduhu za ovu godinu. Za te namene iz ekološkog Fonda izdvojeno je oko tri miliona dinara.

Pojedinačni programi sistematske kontrole kvaliteta životne sredine utvrđuju se radi redovnog ispitivanja, praćenja i kontrole nivoa buke, kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kvaliteta vode za piće iz javnih česmi.

Programom je utvrđen način sistematskog merenja nivoa buke na šest mernih mesta, jednom mesečno.

Kvalitet površinskih voda kontrolisaće se na reci Lepenici, nizvodno od grada, a dinamika uzorkovanja je kvartalna.

Za ispitivanje zagađenosti zemljišta određeno je sedam mernih mesta, dok će se kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česmi obavljati dva puta mesečno.

Programom se određuje i broj i raspored mernih mesta, obim i vrsta nivoa zagađujućih materija u vazduhu za ovu godinu.

Programom je utvrđeno da će se merenja zagađujućih materija od izduvnih gasova motornih vozila, čađi i ukupnih taložnih materija sa analizom teških metala obavljati na dva merna mesta gde je najveća frekvencija saobraćaja, a to su raskrsnica kod Medicinske škole i saobraćajnica u naselju Mala Vaga, u ulici Kneza Mihaila.

Ispitivanje zagađenosti zemljišta na teritoriji Kragujevca, radiće se na sedam mernih mesta.

Radi se o lokacijima na jezerima Gruža i Grošnica, lokaciji Brzan, vodozahvat na Moravi, deponiji Jovanovac, obali reke Lepenice i to uzvodno i nizvodno.

Podaci i rezultati merenja dostavljaju se Gradskoj upravi za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine i biće dostupni javnosti na zvaničnoj internet stranici grada.

 

Izvor: rtk

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu