Predavanje prof. dr Draga Bešla na Univerzitetu u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje u četvrtak, 18. jula 2019. godine, predavanje prof. dr Draga Bešla, sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Štrojsmajera u Osijeku, Hrvatska, na temu: ANTIOKSIDACIJSKA AKTIVNOST POLIFENOLA.

Prof. dr Drago Bešlo će predstaviti rezultate istraživanja koja se odnose na određivanje ukupnog sadržaja polifenola u medu Folin-Ciocalteu-vom metodom, određivanje antioksidacijske aktivnosti DPPH metodom, izolovanje fenola kromatografskom metodom i identifikacijom sa HPLC metodom.

Predavanje će se održati u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu, sa početkom od 11 časova.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu