Detaljan spisak budžetskih mesta na svim fakultetima u Srbiji: O trošku države ukupno će studirati 17.625 brucoša - iKragujevac


Vesti

Beogradski univerzitet ove godine na budžet će upisati 9.544 studenta. Na Univerzitetu u Kragujevcu o trošku države studiraće 2.408 brucoša, na niški univerzitet upisaće se 3.253, na univerzitet u Prištini 1.098, a na univerzitet u Novom Pazaru 684 studenta. Na Univerzitetu umetnosti u Beogradu o trošku države studiraće 278 studenata. O trošku budžeta Srbije upisaće se ukupno 17.265 studenata.

Takođe, svi univerziteti predložili su i broj studenata koji mogu da se školuju o svom trošku. Tako će na Univerzitetu u Beogradu svoje studije moći da plaća 5.675 studenata, na kragujevačkom univerzitetu 1.375, na niškom 1.929, na novopazarskom 899, prištinskom 644, a na Univerzitetu umetnosti u 148. U Novom Sadu je predloženo da se upiše 3.924 samofinansirajućih studenata.

UNIVERZITET U BEOGRADU
Arhitektonski fakultet - 200
Građevinski fakultet - 280
Elektrotehnički fakultet - 430
Mašinski fakultet - 520
Rudarsko-geološki fakultet - 245
Saobraćajni fakultet - 300
Tehnološko-metalurški fakultet - 315
Tehnički fakultet, Bor - 200
FON - 385
Poljoprivredni fakultet - 650
Šumarski fakultet - 239
Ekonomski fakultet - 610
Pravni fakultet - 600
Filozofski fakultet - 638
Filološki fakultet - 758
Fakultet političkih nauka - 150
Fakultet bezbednosti - 150
Učiteljski fakultet - 270
Pravoslavno bogoskovski fakultet - 150
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja - 190
Medicinski fakultet - 470
Stomatološki fakultet - 194
Farmaceutski fakultet - 250
FASPER - 180
Veterinarski fakultet - 150
Matematički fakultet - 330
Fizički faklultet - 140
Hemijski fakultet - 170
Fakultet za fizičku hemiju - 80
Biološki fakultet - 160
Geografski fakultet - 140

UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
Fakultet muzičke umetnosti - 110
Fakultet primenjenih umetnosti - 75
Fakultet dramskih umetnosti - 57
Fakultet likovnih umetnosti - 36

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac - 338
Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo - 160
Fakultet tehničkih nauka, Čačak - 260
Ekonomski fakultet - 250
Pravni fakultet - 235
Fakultet pedagoških nauka, Jagodina - 120
Padagoški fakultet Užice - 120
Fakultet medicinskih nauka - 224
Agronomski fakultet, Čačak - 120
Prirodno matematički fakultet - 290
Filološko-umetnički fakultet - 191
Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka banja - 85

UNIVERZITET U NIŠU
Građevinsko arhitektonski fakultet - 240
Elektronski fakultet - 480
Mašinski fakultet - 270
Tehnološki fakultet, Leskovac - 120
Fakultet zaštite na radu - 200
Ekonomski fakultet - 330
Prfavni fakultet - 280
Filozofski fakultet - 340
Pedagoški fakultet, BVranje - 110
Medicinski fakultet - 300
Fakultet sporta u fizičkog vaspitanja - 140
Prirodno matematički fakultet - 330
Fakultet umetnosti - 38
Poljoprivredni fakultet, Kruševac - 75

UNIVERZITET U PRIŠTINI
Fakultet tehničkih nauka - 230
Ekonomski fakultet - 120
Pravni fakultet - 75
Filozofski fakultet - 167
Učiteljski fakultet - 80
Medicinski fakultet - 50
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - 120
Poljoprivredni fakultet - 100
Prirodno matematički fakultet - 130
Fakultet umetnosti - 26

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
Departman za ekonomske nauke - 80
Departman za pravne nauke - 40
Departman za filozofske nauke - 40
Departman za filološke nauke- 35
Departman za matematičke, fizičke i informatičke nauke - 140
Departman za tehničke nauke - 184
Departman za hemijskotehnološke nauke - 35
Departman za biomedicinske nauke - 70
Departman za umetnost - 0
Departman za biotehničke nauke - 60

 

Izvor: Telegraf

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu