Popis nelegalno izgrađenih objekata do kraja januara - iKragujevac


Vesti

Popis nelegalno izgrađenih objekata na području aranđelovačke opštine produžen je do 31. januara 2017. godine, do kada će i komisije biti na terenu.

Problem bespravne gradnje u Srbiji postoji unazad nekoliko decenija, a novi zakon donet je 20.novembra 2015. godine. Rok za prijavu je bio kraj novembra 2016. godine. Međutim, zbog nedostatka ljudstva Ministarstvo građevine produžilo je ovaj rok do 31.januara 2017. godine. Međutim, popis će biti i posle tog roka.

Građevinski inspektori i Komisija za popis, započeli su popis nelegalno izgrađenih objekata. Popis će obuhvatiti objekte za koje nije podnet zahtev za legalizaciju do 20. novembra 2015. godine, a koji su vidljivi na satelitskom snimku teritorije Srbije, kao i objekte, koji su nakon tog datuma izgrađeni bez dozvole. Do kraja januara građevinski inspektori i Komisija za popis će postupati po pravosnažnim rešenjima o rušenju i po podnetim obaveštenjima stranaka.

Vlasnici objekata mogu da podnesu zahtev za legalizaciju na šalteru br. 7 uslužnog centra Opštine Aranđelovac. Na taj način ulaze u postupak ozakonjenja, a komisija će po završetku popisa obići objekte vlasnika koji su podneli zahtev.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu