KG: Prvi zadaci Gradskog saveta za zapošljavanje - iKragujevac


Vesti

Pre nedelju dana, u novom sazivu, konstituisan je Gradski savet za zapošljavanje, koji je stalno radno telo čiji je zadatak da osnivaču daje preporuke i mišljenja o planovima za zapošljavanje, propisima i merama za podsticaj zapošljavanja na području grada Kragujevca.

Predstavnici lokalne samouprave, Nacionalne sluzbe za zapošljavanje, sindikata, udruženja preduzetnika čine Gradski savet za zapošljavanje, a prvi put uključen je i predstavnik Udruženja osoba sa invaliditetom.

Prvi zadatak Gradskog saveta za zapošljavanje bili su predlozi projekata za organizovanje javnih radova u 2015. godini po konkursu koji je raspisala Nacionalna sluzba za zapošljavanje.

Za izvođenje javnih radova zainteresovani su JKP Parking servis, Zelenilo, Gradska uprava za upravljanje projektima i Gradske tržnice.

Nakon razmatranja savet je dao pozitivno mišljenje za projekte javnih radova koje su predložila javna komunalna preduzeća iz Kragujevca.

Predloženo je da u javnim radovima budu angazovana nekvalifikovana nezaposlena lica i osobe sa invaliditetom, kao i stručna lica za stvaranje baze podataka o stanju javnih objekata u Gradu Kragujevcu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu