Obaveštenje o izmenama u redu vožnje od sutra - iKragujevac


Vesti

Obaveštenje o izmenama u redu vožnje za JTP od 15.09.2020. godine.

Na izmenama u redu vožnje došlo je na sledećim linijama:

Linija br. 1 (Goločelo)Dragobraća-Korman(Botunje)
- Polazak iz Dragobraće u 11:15h se pomera i saobraća iz Goločela u 11:20h
- Polazak iz Kormana u 22:10h saobraća do Goločela
- Polazak iz Kormana u 18:29h se pomera i saobraća iz Botunja u 18:30h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija br. 2 (Novi Milanovac)Petrovac-Ždraljica( Donja Sabanta)
- Polazak iz Donje Sabante u 7:00h se pomera na 6:45h
- Polazak iz Ždraljice u 7:15h se pomera i saobraća iz Donje Sabante u 7:15h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija br. 9 Ćiftina Ćuprija – Cvetojevac
- Polazak od Ćiftine Ćuprije u 11:40h se pomera i saobraća u 11:35h
- Polazak iz Cvetojevca u 12:30h se pomera i saobraća u 12:15h
- Dodaje se novi polazak od Ćifrine Ćuprije u 16:50h
- Dodaje se novi polazak iz Cvetojevca u 17:40h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija br. 6 (Kvantaš)A.stanica – Grošnica
- Polazak sa Autobuske stanice u 9:50h se pomera i saobraća u 10:10h
- Polazak iz Grošnice u 10:30h se pomera i saobraća u 10:45h
- Polazak sa Autobuske stanice u 11:10h se pomera i saobraća u 11:20h
- Polazak iz Grošnice u 11:50h se pomera i saobraća u 11:55h

Linija 605 Kragujevac ( A.stanica ) Dulene( Velika Sugubina )
- Polazak sa Autobuske stanice u 12:30h se pomera i saobraća u 11:30h
- Polazak iz Dulena u 14:00h se pomera i saobraća u 13:00h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija 606 Kragujevac( A.Stanica ) – Stragari
- Polazak sa Autobuske stanice u 11:20h se pomera i saobraća u 10:20h
- Polazak iz Stragara u 12:30h se pomera i saobraća u 11:30h sa svraćanjem u Čumić
- Polazak iz Stragara u 14:10h se pomera i saobraća u 12:45h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija 608 Kragujevac( A.stanica ) – Lužnice – Mala Vrbica
- Polazak sa Autobuske stanica u 12:30h se pomera i saobaća u 11:30h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija 609 Kragujevac( A.stanica ) – Grbice – Pajazitovo – Mala Vrbica
- Polazak sa Autobuske stanica u 18:30h se pomera i saobaća u 17:30h
Sve izmene se odnose za radni dan.

Linija 610 Kragujevac( A.stanica ) – Drenovac – Đuriselo
- Polazak u 16:40h iz Đurisela saobraća kroz Drenovac
Sve izmene se odnose za radni dan

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu