Grad raspisao konkurs za dodelu 15 grantova - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac je raspisao konkurs za dodelu 15 grantova, u ukupnom iznosu od tri miliona dinara, za započinjanje sopstvenog posla i samozapošljavanje. 

Konkurs je otvoren od 21. februara do 22. marta ove godine, sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta, a mogu da konkurišu oni koji žele da započnu sopstveni posao, uz uslov da su nezaposleno lice sa evidencije NSZ-a filijala Kragujevac i da imaju dobru i održivu poslovnu ideju.

Oni koji budu ispunili sve uslove i budu izabrani na konkursu mogu bespovratno da dobiju opremu neophodnu za obavljanje posla u vrednosti do 200.000 (sa PDV-om).

Uz prijavu se dostavljaju poslovni plan, fotokopija lične karte, dokaz o nezaposlenosti, profakuture opreme koju kandidat želi da nabavi i dokaz o 25 odsto sopstvenog učešća – obezbeđen poslovni prostor, deo opreme i slično.

Prijava sa pratećom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom “Konkurs Započni sopstveni posao-ne otvarati“, oni koji žele da konkurišu treba da predaju na prijemnoj kancelariji, za organizacionu jedinicu Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, nadležnu za poslove privrede.

Sredstva se ne odobravaju za poslove iz oblasti poljoprivrede, trgovine, za samostalne taksi radnje, agencijske delatnosti (knjigovodstvene, turističke, promet nekretnina, konsalting i slično), proizvodnju oružja i municije, kao i organizovanje igara na sreću.
Bliže informacije zainteresovani mogu da dobiju u organizacionoj jedinici Gradske uprave za poslove lokalne samouprave i opšte uprave, nadležne za poslove privrede, kancelarije 406/IV i 506/V u zgradi Gradske uprave grada Kragujevca ili na telefon 034/306-225 i 034/306-187 od 07,30-15,00 časova svakog radnog dana dok traje konkurs.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu