U Kragujevcu formiran Savet za unapređenje položaja Roma - iKragujevac


Vesti

Gradsko veće grada Kragujevca, kao povremeno radno telo, obrazovalo je Savet za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Kragujevca, koji je danas održao svoju prvu sednicu. Pored predstavnika lokalne samouprave u rad Saveta uključeni su predstavnici školskih, zdravstvenih i socijalnih ustanova u gradu, kao i predstavnici nekoliko romskih udruženja. 

Predsednik Saveta je Jasmina Nedović, član GV za socijalnu politiku i društvenu brigu o deci. “Savet za unapređenje položaja Roma je osnovan da bi se ono što Grad do sada radi na podizanju kvaliteta života Roma moglo iskoristiti na najbolji način. Savet će, pored ostalog raditi na rešavanju problema pribavljanja ličnih dokumenata, uključivanju romske dece u predškolski sistem i iskoristljivost zdravstvenog sistema“, rekla je Jasmina Nedović.

Još jedan od ciljeva, je da se pored već opredeljenih sredstava budžetom grada, za krucijalne potrebe romske populacije obezbede i usmere sredstva iz novih projekata za koje preko formiranih timova grad bude aplicirao kod evropskih fondova.

Kragujevac je na nacionalnom i medjunarodnom nivou prepoznat kao grad koji je puno učinio na unapređenju položaja Roma u odnosu na druge sredine.

Ove godine, prema rečima Božidara Nikolića, izvršnog direktora Obrazovno-kulturne zajednice Roma Romanipen, planiramo da se bavimo problemima stanovanja i zapošljavanja, tako da osnivanje Saveta na lokalnom nivou kao institucionalnog mehanizma, je korak više na unapređenju položaja Roma. Do sada je dosta urađeno u sistemu obrazovanja Roma, jer u Kragujevcu imamo pet pedagoških asistenata u školama, a preko Saveta planiramo da novim projekatima obezbedimo značajnija sredstva za rešavanje gorućih problema, a to su stanovanje i zapošljavanje romske populacije, istakao je Nikolić.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu