Kragujevac izdvojio 46 miliona za zdravstvo - iKragujevac


Zdravlje

KRAGUJEVAC - Za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Grad Kragujevac planirana sredstva za finansiranje iz budžeta za 2019. godinu iznose 46 miliona dinara. Od te svote novca, 22 miliona dinara može da očekuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika dok će ostale zdravstvene službe primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite dobiti 24 miliona dinara, izjavila je za Televiziju Kragujevac Gordana Damnjanović, član Gradskog veća za zdrvstvenu i socijalnu politiku.

Lokalna samouprava nastaviće sa finansiranjem četvrtog pokušaja vantelesne oplodnje, u planu je izgradnja Centra za mentlno zdravlje, očekuje se i da resorno ministarstvo odobri izgradnju gradske bolnice.

Obnavljanje voznog parka može da očekuje Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Dom zdravlja. Pored zdravstvenih i ustanove socijalne zaštite nastaviće saradnju sa Gradom.

Prioriteti kojima se posvećuje Grad Kragujevac u ovoj godini a tiču se zdravstvene zaštite odnose se na unapređenje kvaliteta pružnja zdravstvenih usluga, obnavljanje voznih parkova, opreme, sprovođenje edukacija, uvođenje informacionih tehnologija. To znči da će sve zdravstvene ustnove imati podršku grada Kragujevca.

Posebna pažnja usmerava se na Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, jer je preuzimanjem osnivačkih prava grad i preuzeo obaveze, između ostalih obnavljanje dotrajale i nedostajuće opreme.

Ove godine predstoji usvajanje nacionalne strategija javnog zdravlja. Grad Kragujevac kao primer dobre prakse pozvan je da učestvuje u izradi pravilnika, biće odrđeno kako će se opredeljivati sredstva i voditi politika u oblasti javnog zdravlja.

Na lokalnom nivou sve zdravstvene ustnove čiji je osnivač Grad, poput Zavoda za stomatologiju i seoskih ambulanti mogu da očekuju ulaganja u kadrovsku opremljenost, investiciono održavanje.

Što se tiče socijalne politike nastavlja se finansiranje i podrška programa koji su se i do sada pokazali neophodnim, poput narodnih kuhinja i đačkih užina.

Sva udruženja koja brinu o osetljivim socijalnim kategorijama i koja su se i do sada finansirala iz gradskog budžeta, za ovu godinu dobila su novac za programe, čime je potvrđena dobra saradnja između nevladinog sektora i kragujevačke lokalne samouprave, ocenila je Gordana Damnjanović.

 

Izvor: RTK

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu