Zdravlje - iKragujevac


Da kućni ljubimci pozitivno utuču na raspoloženje, odavno je poznato. Ali, da li mogu da utiču i na fizičko zdravlje? Zna se da mačke predu kada su srećne i zadovoljne. Taj zvuk koji se ispušta prilikom predenja kreće se na frekvenciji od oko 15 do 25 Hz, a naučne studije su potvrdile da taj zvuk može pozitivno da utiče na ljudsko zudravlje.

60 godina rada Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika obeležio je otvaranjem Savetovališta za vantelesnu oplodnju, jedinstvenim u Srbiji, namenjeno pružanju psihološko-socijalne podrške parovima koji nastoje da se ostvare kao roditelji. U Savetovalištu će raditi stručnjaci Zavoda - dva psihologa, socijalni radnik a po potrebi i psihijatar.

Još članaka...