Obuka za aktivno traženje posla za polaznike programa ’’Zajedno za zajednicu’’ - iKragujevac


Vesti

Za oko 50 polaznika u okviru programa ’’Zajedno za zajednicu’’ u prostorijama GO Crvenog krsta predstavnici NALED-a naredna dva dana održaće obuku na temu aktivnog traženja posla. Zbog epidemioloških mera obuka će se realizovati u dve grupe, nakon čega će biti uručeni sertifikati a svaki polaznik će dobiti Vodič za aktivno traženje posla.

Program je namenjen osobama iz marginalizovanih i osetljivih grupa, za Rome i Romkinje, samohrane majke, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, nezaposlene duže od godinu dana, bivše osuđenike i članove njihovih porodica i lica iz drugih marginalizovanih grupa.

Nakon obuke, 35 polaznika programa „Cash for Work“ („Zajedno za zajednicu“) će u periodu april – avgust biti angažovano u nekoj od javnih ustanova, preduzeća, kod privrednih subjekata ili udruženja po modelu javnih radova. Potencijalnim poslodavcima koji angažuju lica preko ovog programa pored naknade troškova na ime isplaćenih zarada i poreza i doprinosa, kroz projekat će biti pokriveni i troškovi, nabavka radne opreme, troškovi prevoza sa i na posao, dok će projekat za radno angažovana lica obezbediti dezinfekciona sredstva i zaštitne maske, kaže dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koja je prisustvovala početku obuke.

Sa prijavljenim polaznicima na temu aktivnog traženja posla, pisanje biografije (CV), sticanje veština kako da traže i prijave se za posao, kako potencijalnim poslodavcima predstaviti veštine, znanja i iskustva, komunikacije sa poslodavcem prilikom prijavljivanja za posao razgovarala je Aleksandra Grubin, predstavnica NALED-a.

Program implementira projekat Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ zajedno sa NALED-om i Asocijacijom koordinatora za romska pitanja i sprovodi u saradnji sa šest lokalnih samouprava i Nacionalnom službom za zapošljavanje, a za cilj ima poboljšanje ekonomskog položaja i uslova života marginalizovanih grupa u cilju ublažavanja negativnih posledica pandemije KOVID-19. Ovaj koncept obuhvata potrebe ciljne grupe, njihove kapacitete i resurse s posebnim osvrtom na uslove u vremenu pandemije kada se sve realizuje on lajn, kaže predstavnica NALED-a.

Radno angažovana lica obavljaće poslove u oblasti socijalne i humanitarne pomoći, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i čišćenja rečnih korita, održavanja higijene u javnim ustanovama i prostorima, poslove koje se tiču kulturnih delatnosti, anketiranja građana u projektima od javnog interesa, sakupljanja i prerade otpada i sve druge aktivnosti koji su od interesa za lokalnu zajednicu i unapređenje ekonomije koje trpi posledice aktuelne pandemije Kovid-19.

Mera radnog angažovanja „Cash for Work“ („Zajedno za zajednicu“) tokom pandemije KOVID-19 deo je šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi Nemačka razvojna saradnja GIZ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Republike Srbije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, Twitter nalogu