„DECIDE“ projekat donirao opremu za srednju stručnu školu u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

U okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje“ (DECIDE) obezbeđena je oprema za Srednju stručnu školu Kragujevac, u cilju unapređivanja uslova za realizaciju teorijske i praktične nastave, kao i neformalnih obuka za nezaposlena lica. Zahvaljujući ovoj donaciji škola je opremila radionicu za zavarivanje za četiri nova radna mesta i obezbedila adekvatnu ventilaciju u čitavom prostoru. Kabinet za mehatroniku upotpunjen je elektropneumatskim stolom kao i računarskom opremom što će unaprediti kvalitet nastave. Ranije opremljen CNC Trening Centar, sada je postao još kvalitetniji zahvaljujući odgovarajućoj softverskoj i računarskoj opremi. 

Direktor Srednje stručne škole Siniša Kojić istakao je da je opremanjem učionica i školskih radionica omogućeno da se nastava i obuke realizuju na optimalan način, uz upotrebu savremenih alata, uređaja i mašina.

„Srednja stručna škola je zahvaljujući partnerstvu sa GIZ-om, ali i kroz druge projekte, već značajno opremljena. To je u mnogome doprinelo unapređenju kvaliteta nastave, edukujemo visoko stručan kadar, i na nivou formalnog obrazovanja, pre svega, dualnog, kao i u sferi obrazovanja odraslih. Trenutno se u školi realizuje edukacija za pet nastavnika škole u razvijanju andragoških veština neophodnih za akreditaciju škole za javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOA). Takođe, grupa od preko 80 nastavnika prošlog meseca prošla je obuku za korišćenje veb alata u nastavi, a trenutno je na obuci i nova grupa od dvadesetak nastavnika.“

On je istakao da je kvalitet nastave u školi usko povezan sa nivoom njene opremljenosti, pa je stoga sve što može da dopirinese unapređenju obrazovanja značajno. „Temeljnost i kvalitet ovog projekta ogleda se, između ostalog, i u visoko odgovornoj društvenoj svesti, pa nam je projekat obezbedio i sredstva za suzbijanje epidemije. U procesu je i izrada novog sajta škole, koji će doprineti kvalitetnijoj prezentaciji i marketingu škole koji su veoma bitni prilikom upisa,“ dodao je gospodin Kojić.
Po rečima rukovodioca projektnog tima u GIZ-u, Ivana Stojanovića, jedan od ciljeva projekta DECIDE jeste da se opremanjem škola savremenim alatima i mašinama stvore preduslovi za sticanje kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, ali i sa potrebama potencijalnih polaznika, mladih ljudi od 15 do 35 godina.

„Kroz ovaj projekat kontinuirano ćemo raditi i na jačanju kapaciteta škola kako bi bile spremne da preuzmu aktivnu ulogu u dijalogu relevantnih aktera na lokalnom nivou u cilju što većeg zapošljavanja mladih“ kaže Stojanović.

Osim Srednje stručne škole u Kragujevcu, u okviru ovog projekta opremu su dobile i škole u Subotici, Obrenovcu, Vlasotincu i Nišu. Ukupna vrednost opreme po školi je 50 000 evra, a isporučena je projektnim školama u periodu od avgusta do novembra.

DECIDE projekat realizuje se od januara 2020. godine, kao nastavak projekata „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Novi projekat, koji realizuje GIZ, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nastoji da obezbedi održivost rezultata postignutih kroz prethodna dva projekta, posebno na polju daljeg razvoja dualnog obrazovanja, neformalnih obuka i lokalnog dijaloga za zapošljavanje mladih. Fokus je na podršci izabranim školama da izrastu u regionalne centre kompetencija, sposobne da na brz i adekvatan način odgovore na zahteve lokalnih tržišta rada.

Fotografija1.jpg

Fotografija2.jpg

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu