Javni poziv za prijem dece u privatne vrtiće - iKragujevac


Vesti

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, objavila je Javni poziv za podnošenje Zahtev za priznavanje prava na naknadu dela toškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice za radnu 2020/21. godinu za decu koja se nalaze na Izvodu iz liste čekanja sa 62.9735 bodova zaključno sa 62.0014 bodova.

Obrazac zahteva može se preuzeti lično ili na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca www.kragujevac.rs, a predaje se neposredno Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima u Ulici Cara Lazara br. 15, od ponedeljka 28. septembra u vremenu od 09.00 do 14.00 sati. Rok za podnošenje zahteva je 16. oktobar. Zahtev može podneti samo roditelj, staratelj ili hranitelj deteta.

Broj raspoloživih kapaciteta odnosno slobodnih mesta privatnih predškolskih ustanova sa uslovima, uz tekst Javnog poziva se nalazi na zvaničnoj internet prezentaciji grada Kragujevca

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu