Održana svečana dodela nagrada iz Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke - iKragujevac


Vesti

Univerzitet u Kragujevcu bio je domaćin svečanosti dodele nagrada iz Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke, 22. septembra 2020.

Prof. dr Nenad M. Kostić, koji je u SAD ostvario uspešnu akademsku i naučnu karijeru, osnovao je 2001. godine fond za hemijske nauke u želji da u svojoj domovini stimuliše najbolje studente i podstiče talentovane mlade istraživače i razvoj svih grana hemijskih nauka.

Svečanu dodelu nagrada iz Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke pozdravio je prof. dr Vladimir Ranković, prorektor za naučnoistraživački rad, ukazujući da je strateška opredeljenost Univerziteta u Kragujevcu da podstiče i nagrađuje najuspešnije studente i istraživače, dodeljivanjem Univerzitetskih stipendija, Svetosavske nagrade, dodelom stanova mladim istraživačima i na druge načine.

Prof. dr Nenad M. Kostić u svojoj besedi ukazao na važnost podsticanja diskusije i argumentovane razmene mišljenja, naročito u akademskoj i naučnoj javnosti.

Upravni odbor i osnivač Fonda su, razmotrivši sve materijale prispele na konkurs za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2019. do 30. aprila 2020. godine, doneli odluku da se nagrada u iznosu od 950 evra dodeli:

- Nikolini M. Todorović sa PMF-a Univerziteta u Novom Sadu za master rad „Biohemijska karakterizacija molekulskih determinanti uključenih u fotokonverziju, signalnu transdukciju i stabilnost homodemerne fitohromaktivirane diguanilat-ciklaže“, koji je izradila uz mentorstvo dr Nataše Simin, PMF Novi Sad i doc. dr Andreasa Vinklera (Andreas Winkler), sa Tehnološkog Univerziteta u Gracu (Austrija);

- Jovani Z. Stanković sa PMF-a Univerziteta u Kragujevcu za master rad „Sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost kompleksa srebra (I) sa N, N’, N’’, N’’’ – tetrakis (2-piridimentil)-1,4,8,11-tetraszaciklo-tetradekanom“, koji je izradila pod mentorstvom doc. Dr Biljane Glišić, PMF Kragujevac.

Vankonkursna nagrada od 950 evra dodeljena je dr Zoranu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu, u penziji, za doprinos javnoj diskusiji o hemijskim problemima.

 

   

 

 

 

 

 

 

 


  

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu