Unapređenje saradnje sa Univerzitetom u oblasti omladinske politike - iKragujevac


Vesti

Unapređenje saradnje, zajednički projekti i aktivnosti usmerene ka mladima samo su neke od tema o kojima se razgovaralo na sastanku između predstavnika grada Kragujevca i Kancelarije za mlade sa predstavnicima Univerziteta. Sastanku su prisustvovali pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom Stefan Jovanović, koordinatorka KZM Marija Đoković, rektor prof.dr Nenad Filipović i generalni sekretar Univerziteta Marko Lukić.

Poseban akcenat je stavljen na pristupačnost fakulteta studentima sa invaliditetom odnosno kreiranje akademskog okruženja bez barijera pogodnog za svaku osobu uz uvažavanje njenih različitosti. Mnogi fakulteti su nepristupačni što predstavlja problem jer su studenti sa invaliditetom na taj način diskriminisani. Dogovoreno je da se u narednom periodu održi sastanak sa predstavnicima Univerziteta, fakulteta i predstavnicima Grada kako bi se našlo zajedničko rešenje za prevazilaženje ovog problema i kako bi fakulteti bili dostupni svima.

Takođe, na sastanku je bilo reči i o stručnoj praksi za studente koja je vremenom postala ključna komponenta nastavnih planova i programa na fakultetima. Važnost stručne prakse se ogleda u aktivnom uključivanju studenata u radno okruženje, čime celokupno društvo, institucije i preduzeća imaju mogućnost da zaposle kompetentne mlade stručnjake. Grad Kragujevac, uz podršku Centra za razvoj karijere i Studentskog parlamenta Univerziteta, već osam godina uspešno realizuje program Studentske letnje stručne prakse. Zbog toga je neophodno, po ugledu na taj primer, poboljšati komunikaciju između akademske i poslovne zajednice u cilju unapređenja razvoja stručne studentske prakse.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu