Program za pripravnike: Šansa za NEZAPOSLENE - iKragujevac


Vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje i ove godine pokrenula je program za pripravnike, namenjen nezaposlenim licima sa visokim i srednjim obrazovanjem.

Taj program nezaposlenima pruža mogućnost sticanja znanja neophodnih za samostalan rad u struci.

Program pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci, za koju je stečen visok nivo kvalifikacije, radi obavljanja pripravničkog staža.

Taj program se razlikuje od programa stručne prakse jer podrazumeva i zasnivanje radnog odnosa.

U program pripravnika sa srednjom stručnom spremom koji traje najduže 6 meseci, uključuju se lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, minimum šest meseci i mlađa su od 30 godina za vreme programa osposobljavanja pripravnika.

Za vreme trajanja pripravničkog programa kod poslodavca, koji je u zavisnosti od stručne spreme oročen na 9 ili 12 meseci, Nacionalna služba za zapošljavanje refundira neto zaradu u visini od 35.000 dinara, i to sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Ovaj program pripravnika za nezaposlena lica sa višom i visokom stručnom spremom Nacionalna služba zajedno sa gradom raspisala je početkom juna i trajaće do 30 septembra.

Na teritoriji koju pokriva Filijala Kragujevac u program za pripravnike sa srednjom stručnom spremom, do kraja jula uključeno je 5 osoba, a sa visokom stručnom spremom 19 nezaposlenih. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu