Obavezna ekološka taksa za sve koji obavljaju delatnost - iKragujevac


Vesti

Plaćanje ekološke takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike.

Ova Uredba je počela da se primenjuje krajem 2019, a rok za podnošenje prijave istekao je 31. jula ove godine.

Ekološka taksa je nova finansijska obaveza za sve koji obavljaju delatnost.

Plaćaju je preduzeća, preduzetnici, paušalci, a nisu izutete ni uslužne delatnosti.

Preduzetnici ekološku taksu plaćaju na osnovu podele koja razlikuje veličinu preduzeća i stepen negativnog uticaja na životnu sredinu, koji može biti veliki, srednji i mali, i veličinu preduzeća.

Naknada se plaća lokalnoj samoupravi.

Iznos takse, osim delatnosti, zavisi i od toga da i je obveznik kvalifikovan kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik.

Na osnovu ovih parametar određuje se iznos eko takse na godišnjem nivou.

Novac prikupljen od eko takse namenjen je rešavanju ekoloških problema, a o prioritetima odlučuje lokalna samouprava. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu