Reprogram duga za korisnike JSP Kragujevac - iKragujevac


Vesti

Javno stambeno preduzeće Kragujevac daje mogućnost privredi i građanima da do 31. oktobra ove godine reprogramiraju dospele a neizmirene obaveze, za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate.

Rok za sklapanje reprograma dugovanja za komunalne usluge je na period do 60 mesečnih rata, odnosno pet godina uz minimalnu ratu od 500 dinara.

Od aprila 2019. godine dug građana iznosi oko 260 miliona dinara,sa pokrenutim utuženjima.

Javno stambeno preduzeće Kragujevac dalo je mogućnost građanima i privredi da od februara do kraja oktobra ove godine reprogramiraju dospele a neizmirene obaveze, za koje nije pokrenut postupak prinudne naplate.

Kragujevčani mogu da sklope ugovore o reprogramu duga do 31. oktobra u prostorijama Javnog stambenog preduzeća.

U Javno stambenom preduzeću Kragujevac naglašavaju da ovaj sporazum ne mogu zaključiti korisnici komunalnih usluga koji imaju zaključen Sporazum o vansudskom izmirenju duga iz 2018. godine koji je još uvek u otplati.

Ukoliko građani budu redovno izmirivali obaveze po reprogramu biće oslobođeni kamate, jer će ona biti otpisana nakon što izmire celokupan iznos duga po sporazumu.

Sa pokrenutim utuženjima, dug građana od 2019. godine iznosi 260 milion dinara.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu