(VIDEO) KRAGUJEVAC: Čuvanje pasa u potpuno nehumanim uslovima, a evo šta kaže zakon - iKragujevac


Vesti

Kada živite u stanu i kući i želite da imate kućnog ljubimca, dobro je da znate koje sve propise treba da ispoštujete kako bi vaš pas legalno mogao da živi sa vama. ODLUKOM O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA propisano je da se psi mogu držati u stanu, u stambenoj zgradi i u porodičnoj kući, ali pod uslovima koji su propisani istom odlukom.

Ovaj snimak nam šalju stanari zgrade, a koji su komšije horor dvorišta u ulici Dragoljuba Milovanovića Bene broj 48. Tvrde da se ovi psi drže u potpuno nehumanim uslovima i bez ikakvog nadzora jer u tom dvorištu nema uslovnog objekta za stanovanje i nikakvog prostora za čuvanje bilo kakvih kućnih ljubimaca. Psi često beže iz ograđenog dvorišta pa su deca često isprepadana raspuštenim čoporom pasa, a pošto celu noć zavijaju i laju, niko u toj ulici ne spava sa otvorenim prozorom.

Šta ZAKON PROPISUJE u vezi držanja pasa kao kućnih ljubimaca?

ODLUKOM O DRŽANJU I ZAŠTITI DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, propisuje se veoma precizno način odnosno postupanje vlasnika prilikom držanja pasa.

Član 5
Na teritoriji grada Kragujevca domaće životinje mogu se držati pod uslovom da ne ugrožavaju ličnu sigurnost i imovinu građana, javni red i mir i životnu sredinu, pri čemu uslovi i način njihovog držanja moraju biti u skladu sa propisima o dobrobiti životinja, veterinarstvu, zaštiti prirode, javnom redu i miru, svojinsko-pravnim odnosima i odredbama ove Odluke.

Član 6
Držalac životinje je obavezan da domaću životinju drži na način kojim ne ugrožava njenu dobrobit, preduzima sve neophodne mere kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja, strah, da joj obezbedi adekvatan smeštaj, neophodnu negu, pravilnu ishranu, odgovarajuće higijensko-sanitarne uslove prostora u kojem boravi i zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom o veterinarstvu i Zakonom o dobrobiti životinja.
Držalac životinje je obavezan da domaću životinju drži na način kojim ne ugrožava fizički i psihički integritet suseda.

Član 9
Držalac kućnog ljubimca dužan je da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu i smeštaj, u skladu sa vrstom, rasom, polom, starošću, kao i fizičkim i biološkim specifičnostima i potrebama u ponašanju i zdravstvenom stanju kućnog ljubimca.

Član 14
U objektima i dvorištima iz člana 12. i 13. ove Odluke držalac životinja može držati najviše dva psa i dve mačke.

Član 15
U dvorištu psi mogu slobodno da se kreću samo kada su pod kontrolom držaoca.

Član 16
Držalac pasa i mačaka dužan je da jedanput godišnje pse i mačke vakciniše protiv besnila, u skladu sa propisima koji regulišu obavezu vakcinisanja, radi preduzimanja mera zaštite zdravlja životinja i sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti.

Član 17
Držalac psa je dužan da na ulaznoj kapiji dvorišta u kojem drži psa, postavi tablu sa crtežom i natpisom koji ukazuje na prisustvo psa.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu