Grad Kragujevac nije ukinuo subvencije roditeljima za boravak dece u vrtićima - iKragujevac


Vesti

Na osnovu instrukcija Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete od danas u Kragujevcu počinju da rade državne i privatne predškolske ustanove za svu decu čiji roditelji dostave potvrdu da su radno angažovani. Prema istraživanjima, koje je radila Gradska uprava odnosno državne predškolske ustanove, 30 posto roditelja ima potrebu da dovede decu na čuvanje zbog radne aktivacije, istakao je Nikola Ribarić načelnik Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima.

Grad Kragujevac će i dalje, pod istim uslovima, omogućiti roditeljima da ostvare pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice ( privatne predškolske ustanove ), a u skladu sa Instrukcijama Vlade Srbije u vreme trajanja epidemije Covid- 19.

U skladu sa odlukama Skupštine grada i Gradskog veća iz 2016. godine, kada je grad Kragujevac počeo sa priznavanjem prava na naknadu dela troškova dece u privatnim predškolskim ustanovama, to pravo je, na osnovu podnetog zahteva u 2019 / 2020. godini ostavrilo oko 2260 roditelja. Navedenim odlukama, pojasnio je Ribarić, propisana je visina naknade koju grad obezbeđuje roditeljima i za koje dane/situacije se pravo na naknadu ne ostvaruje.

Naknada dela troškova boravka dece (isto kao i u državnim vrtićima) ne vrši se za dane vikenda, državnih/verskih praznika, kao i u slučaju uvođenja ratnog ili vanrednog stanja, proglašenja vanredne situacije ili drugog poremećaja izazvanog višom silom (rekonstrukcija objekta, sanacije, adaptacije objekta, elementarne nepogode…), koji kao posledicu imaju prekid ili poremećaj rada ustanove i čijim delovanjem je izazvano odsustvo deteta bez volje roditelja.

U konkretnoj situaciji, privatni vrtići na neki način doveli su javnost u zabludu ističući da su ukinute “subvencije“, što ne stoji, jer oni nikada nisu ostvarivali pravo na subvencije, kao što ni roditelji nisu imali “subvencije“ već pravo na naknadu dela troškova, koje takođe nije ukinuto, niti može da bude ukinuto bez prestanka važenja rešenja kojim je navedeno pravo utvrđeno. Svako dete koje ima mogućnost da pohađa predškolsku ustanovu, u skladu sa Instrukcijama u vreme trajanja epidemije Covid – 19, odnosno njihovi roditelji će i dalje pod istim uslovima ostvarivati pravo na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskim ustanovama.

Mi ne subvencionišemo privatne predškolske ustanove već roditelje, kazao je Ribarić. U slučaju kada roditelji ne mogu da dostave potvrdu da su radno angažovani, odnosno kada usluga ne postoji, samim tim ni grad neće vršiti naknadu dela troškova roditeljima. Samo roditeljima koji uslugu mogu da ostvare na osnovu potvrda o radnom angažovanju, grad će vršiti naknadu dela troškova u iznosu od 13 500 dinara po jednom detetu. Kada usluga ne postoji, nema ni troškova boravka dece u predškolskim ustanovama.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu