Radno vreme Nacionalne službe za zapošljavanje - iKragujevac


Vesti

Nacionalna služba za zapošljavanje prilagodila je svoj rad novonastalim okolnostima, kako bi na što efikasniji način izašla u susret korisnicima usluga.

Nezaposleni koji traže zaposlenje, od 11. maja mogu elektronskim putem da: izvrše prvu prijavu na evidenciju, podnesu zahtev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti, podnesu zahtev za izdavanje uverenja iz evidencije o nezaposlenosti, završe obuku „Put do uspešnog preduzetnika“.

Poslodavci imaju mogućnost da elektronskim putem dostave prijave potrebe za zapošljavanjem, podnesu zahteve za učešće u programima aktivne politike zapošljavanja, zahtev za izdavanje mišljenja na Program rešavanja viška zaposlenih, zahtev za izdavanje dozvole za rad stranca.

Nezaposleni kojima je zakazano redovno javljanje u zakonski predviđenim rokovima biće obavešteni od strane zaposlenih u nadležnim filijalama NSZ o narednom zakazanom terminu za javljanje, elektronskim putem ili putem telefona.

Neposredan prijem klijenata, obavljaće se isključivo u situacijama kada ne postoji mogućnost podnošenja zahteva elektronskim putem i u oblastima rada gde je neposredna komunikacija neophodna, i to uz obaveznu primenu i poštovanje svih propisanih epidemioloških mera.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu