7 miliona dinara za projekte crkava, verskih zajednica i organizacija - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac raspisao je Javni konkurs za raspodelu sredstava iz budžeta grada za realizaciju projekata crkava, verskih zajednica i organizacija koje deluju na teritoriji Kragujevca. Sredstva u iznosu od sedam miliona dinara namenjena su za finansiranje projekata od javnog interesa za grad u tekućoj godini.

Prioritetne oblasti koje bi predlozi projekata trebalo da sadrže, pored ostalog su: unapređenje verske slobode i prosvete; verske slobode i kulture; obavljanje dobrotvorno – humanitarne delatnosti kojima se doprinosi unapređenju verskih prava i sloboda; obavljanje naučne delatnosti kroz unapređenje duhovne i teološke kulture; adaptacija, rekonstrukcija ili investiciono i tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova.

Svi nepohodni obrasci mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i portalu E-uprava ili u Gradskoj upravi za društvene delatnosti i poslove sa građanima, ulica Cara Lazara broj 15 kancelarija 11.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu