Do 2027. godine u vrtićima bi trebalo da bude 95 odsto dece - iKragujevac


Vesti

Zakon o Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u Srbiji, predvideo je da se Strategija razvoja obrazovanje i vaspitanja radi na sedam godina, a Akcioni plan za prvih pet godina.

Novom strategijom predviđeno je, između ostalog, da u narednih pet do sedam godina 95 odsto dece uzrasta tri do pet godina treba da bude u vrtićima.

Novina koja očekuje osnovce je, da imaju češća provere znanja.

Nova strategija o obazovanju imaće nekoliko segmenata. Prvi se odnosi na predškolsko i osnovno obrazovanje, a početkom marta očekuje se i predstavljanje Strategije srednjeg obrazovanja.

Ove godine, mala matura ostaje nepromenjena, dok se za dve godine uvodi novi digitalni sistem polaganja.

Ono što se od ove godine menja jeste način na koji će se distribuirati i pregledati testovi, a osmaci će, kao i do sada polagati malu maturu shodno važećem pravilniku o programu završnog ispita.

To znači da će učenici osmog razreda polagati tri testa iz srpskog, matematike i kombinovani test.

Cilj novog modela biće zasnovan na digitalizaciji, da bi se u što većoj meri izbegao eventualni faktor ljudske greške.
Prelaz ka novom sistemu polaganja biće postepen i za to će biti pripremani i đaci i nastavnici.

Narednih pet do sedam godina 95 odsto dece uzrasta tri do pet godina trebalo bi da bude u vrtićima, predviđeno je Nacrtom strategije obrazovanja 2030.

Pored učenika, na ispit izlaze i sekretari. Nova strategija o obrazovanju i vaspitanju predviđa i to da svi sekretari ustanova obrazovanja i vaspitanja moraju polagati ispite za licencu, u skladu sa njihovim radom.

(RTK)

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu