Za prvu bebu rođenu 14. januara poklon 100.000 dinara od grada Kragujevca - iKragujevac


Vesti

Prvorođena beba u novogodišnjoj noći po julijanskom kalendaru dobiće poklon čestitku grada Kragujevca u iznosu od 100 000 dinara, odlučilo je Gradsko veće na sednici održanoj 13. januara. U skladu sa Odlukom o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje demografske i populacione politike, poklon čestitku dobiće porodilja koja ima prebivalište/boravište na teritoriji grada Kragujevca.

Na sednici je donet i Program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji grada u tekućoj godini, sistematskim i povremenim merenjima zagađujućih materija u vazduhu, vodi, zemljištu i dr. Pojedinačni programi sistematske kontrole kvaliteta životne sredine utvrđuju se radi redovnog ispitivanja, praćenja i kontrole nivoa buke u životnoj sredini, kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrole kvaliteta vode za piće iz javnih česmi.

Programom je utvrđen način i učestalost sistematskog merenja nivoa buke na šest mernih mesta, jednom mesečno. Kontrola kvaliteta površinskih voda vršiće se na reci Lepenici, nizvodno od grada, a dinamika uzorkovanja je kvartalna. Za ispitivanje zagađenosti zemljišta određeno je sedam mernih mesta, dok će se kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česama obavljati dva puta mesečno.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu