U Kragujevcu održana obuka za ''Branitelje i braniteljke manjinskih prava u Srbiji'' - iKragujevac


Vesti

U Kragujevcu od 26.11 do 01.12. 2019 održana je obuka za branitelje i braniteljke manjinskih prava u Srbiji.Ova obuka organizovana je od strane Instituta za evropske poslove u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj projekat namenjen je studentima prava, advokatima i svim drugim društveno aktivnim osobama koji imaju određene dodirne tačeke sa pravom.f1575396386233.jpgideja je da se napravi mreža branioca manjinskih prava u Srbiji koji će raditi u dva nivoa. U prvom nivou akcenat se baca na vršnjačku edukaciju, odnosno upoznavanje mladih ljudi sa problemom empatije u društvu. U drugom nivou akcenat je na nama,da pokažemo i primenimo svoja znanja stečena tokom obuke i da pomognemo manjinskim grupama čija su prava ugrožena odnosno povređena.f1575397121811.jpgProgram se sastojao od predavanja na temu zaštite manjinskih prava, diskusijama o problemima sa kojima se manjinske grupe susreću i merama koja se preduzimaju kako bi se njihova prava zaštitila.

Uz predavanja održavane su radionice o razvijanju empatije prema žrtvama kršenja ljudskih prava, poseta sudu i slučajevima sa kojima se sud sreće u oblasti manjinskih prava kao i poseta zaštitniku građana grada Kragujevaca(ombudsmana) .

f1575396976375.jpg

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu