Mladi prioritet u realizaciji ROMACTED programa u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

Članovi Institucionalne radne grupe u okviru Programa ROMACTED na današnjoj sednici definisali su projektne aktivnosti i prioritete u realizaciji.

Grad Kragujevac je ove godine na osnovu Lokalnog akcionog plana za socijalnu inkluziju Roma dobio pet projekata koje finansira EU a Program ROMACTED je jedan od njih. Na prethodnim sastancima Institucionalne radne grupe bavili smo se utvrđivanjem liste prioriteta i projektnih aktivnosti, nadležnosti i obaveza lokalne samouprave i partnera na projektu kao i izradom zajedničkog Akcionog plana ovog programa kojim su predviđene mere aktivnosti, očekivani rezulati i sve to vezano za rokove implementacije projekta, rekao je prof. dr Nedeljko Manojlović, član Gradskog veća za obrazovanje, predsednik Institucionalne radne grupe i podsetio da je grad za sredstva iz ROMACTED-a konkurisao u saradnji sa Obrazovno – kulturnom zajednicom Romanipen i da je ukupan budžet za realizaciju projekta 13,5 hiljada evra, od kojih grad sufinasira sa 5 hiljada evra.

Prema rečima Tanje Đorđević, facilitatora na programu ROMACTED pored ostalih na listi prioriteta za realizaciju jeste otvaranje stipendijskog programa za romske srednjoškolce i studente, definisanje kriterijuma i otvaranje poziva, formiranje komisije koja će o tome odlučivati. Podrška mladim talentovanim Romima i Romkinjama koji su ostvarili zapažene rezultate u oblasti sporta i obrazovanja i na taj način njihova promocija. Obezbeđivanje udžbenika za osnovce koji ih nisu dobili kroz projekat besplatnih udžebenika, rad na povećanju broja romske dece, naročito devojčica u srednjem, višem i visokom obrazovanju. Kao jedan od predloga, ističe facilitatorka Đorđević jeste i rad i saradnja sa Kancelarijom za mlade grada Kragujevca i uključivanje mladih Roma u šire društvo, vaučeri za učenike osnovnih i srednjih škola iz porodica lošeg materijalnog položaja za nabavku zimske garderobe i obuće, organizacije izleta za decu. Pored toga predviđene su edukativne radionice za mlade na temu prevencije nasilja u porodici, narkomanije i reproduktivnog zdravlja, a radi očuvanja i negovanja kulturnog identiteta ove nacionalne manjine programom je predloženo osnivanje romskog kulturnog centra, zaključila je Đorđević.

Pored projektnih aktivnosti planiranih za realizaciju kroz Program ROMACTED na sednici se govorilo i o prioritetima koji će biti realizovani kroz GIZ, SKGO, IPA 2016 programe.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu