Dan Geografskog informacionog sistema u Kragujevcu - iKragujevac


Vesti

U organizaciji Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, GIS udruženja Srbije i grada Kragujevca na fakultetu je juče obeležen Međunarodni dan GIS-a. Cilj obeležavanja ovog datuma pored promocije i primene GIS sistema je stvaranje naučnog okvira za prikupljanje, analizu i vizualizaciju geografskih podataka.

Na Fakultetu inženjerskih nauka su, u prisustvu stručnjaka, predstavnika akademske zajednice, lokalne samouprave održana predavanja o GIS obrazovnim programima na fakultetu, aktivnostima i radu GIS udruženja Srbije, a predavanje o Smart city konceptu, njegovoj implementaciji i iskustvima govorio je predstavnik kompanije Super Map iz Pekinga Skye Lei.

GIS projekat na nivou grada Kragujevca predstavio je Dragan Jevtović menadžer projekta „Unapređenje i razvoj GIS –a“ koji je podsetio da je rad na razvoju geografskog informacionog sistema započet 2002. godine i da se do sada uglavnom razvijao kroz donatorske programe uz sufinansiranje lokalne samouprave. Sredstvima koje je sa opštinama Knić i Rekovac, dobio kroz Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uvođenje i razvoj geografskih informacionih sistema a koji sprovodi Razvojni program EU PRO, grad Kragujevac se obavezao da institucionalno reši pitanje GIS centara i na jednom mestu obezbedi prikupljanje, obradu i upravljanje prostornim podacima kako bi se bolje planirao razvoj, resursi ali i zainteresovali potencijalni investitori. Pored toga, novina novog GIS-a je i obezbeđivanje njegove održivosti.

Jedan od primarnih ciljeva je rekontrukcija postojećeg GIS- a i prelazak sa centralizovanog na decentralizovani što će doprineti daleko efikasnijem, ažurnijem i dostupnijem pristupu informacijama, kaže Dragan Jevtović, menadžer projekta. U saradnji sa gradskim menadžmentom biće urađena Karta investicionih lokacija za grad koja će predstavljati putokaz investitorima i svim zaiteresovanim da preko GIS-a pristupe određenim lokacijama, provere njihovu infrastrukturnu opremljenost i položaj. U okviru projekta „Unapređenje i razvoj GIS –a“, grad će dobiti i tzv ”oblak tačaka” koji nastaje mobilnim mapiranjem i prikupljanjem svih prostornih podataka od značaja za saobraćaj, javnu rasvetu, drvorede, šahte i slično, što će biti vidljivo na geografskom informacionom sistemu grada Kragujevca, i ne na kraju, projektom je predviđena izrada turističkih karti opština Knić i Rekovac.

Inače, u cilju analize, prikupljanja, proučavanju upotrebe geografskog informacionog sistema, GIS zajednica na međunarodnom nivou ovaj datum obeležava od 1999. godine. U Srbiji je prvi put organizovan 2013. godine.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu