Povećano zadovoljstvo građana radom lokalnih organa vlasti i administracije - iKragujevac


Vesti

Zadovoljstvo radom lokalnih organa vlasti, administrativnih službi i službenika kontinuirano raste i sada skoro svaki drugi stanovnik centralne Srbije smatra da lokalna samouprava vodi računa o građanima i pruža im usluge adekvatne njihovim potrebama. Ovo pokazuju rezultati istraživanja javnog mnjenja koje je sprovedeno u okviru programa Swiss PRO, uz podršku Vlade Švajcarske, a koji su danas predstavljeni javnosti u Kragujevcu.

Istraživanje je sproveo CeSID, na reprezentativnom uzorku od 11 387 punoletnih građana u 50 gradova i opština u regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije.

Prema rečima Iva Čolovića izvršnog direktora CeSID – a, istraživanje je pokazalo visok stepen zadovoljstva bezbednošću, dostupnosti mesta za kupovinu i nabavku. Izuzetno je nizak stepen korupcije, 89 posto građana na nivou centralne Srbije tvrdi da nikada nisu dali novčani mito ili poklon službeniku lokalne administracije.

Od lokalnih institucija, građani najveće poverenje ukazuju predsedniku opštine ili gradonačelniku, a zatim opštinskoj administraciji, službenicima.

Najveći napredak u radu opštinskih službi građani vide u uštedi vremena, zatim povećanju kvaliteta usluga, a nešto manje ispitanika smatra da je došlo do poboljšanja u uštedi novca koji je neophodan za obavljanje poslova u lokalnoj samoupravi. Rad i ljubaznost službenika ocenjeni su prilično dobro, što jasno pokazuje, objasnio je Čolović, da su treninzi i konstantan rad sa njima, koji sprovode međunarodne organizacije i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, dali rezultate.

Kada je reč o kvalitetu života, ocenjeno je da ima napretka i da se vide određeni pomaci, ali, ističe Čolović, tu se radi o subjektivnoj percepciji koja se najteže menja kod građana. Trendovi u odnosu na prethodne cikluse istraživanja koji su sprovedeni 2010, 2013. i 2017. godine ukazuju da se postepeno povećava procenat građana zadovoljnih elementima svakodnevnog života u lokalnoj zajednici.

Rezultati ovog istraživanja su jako značajni za grad Kragujevac istakla je Minja Obradović članica Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima. Ovo je prilika da čujemo šta radimo dobro, a šta loše i koje su to usluge i oblasti koje možemo da unapredimo u narednom periodu. To nam je dobra smernica za planiranje i izradu budžeta, ali i sve buduće korake, jer je zadatak lokalne samouprave da bude u službi građana.

Do kraja oktobra rezultati istraživanja biće predstavljeni u Leskovcu, Nišu i Smederevu.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu