Savetovalište za brak i porodicu u Kragujevcu godišnje poseti više od 500 korisnika - iKragujevac


Vesti

Povodom 32 godine postojanja i rada Savetovališta za brak i porodicu Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja Ljubica u prostorijama Savetovališta održana su Otvorena vrata za građane i građanke kako bi se informisali o radu ove institucije, uslugama koje pruža, aktivnostima, realizovanim, aktuelnim i budućim projektima. Dva stručna radnika, psiholog i porodični psihoterapeut, specijalista za medijaciju, besplatne savetodavne usluge, psihoterapiju i psihosocijalnu podršku godišnje pruže za nešto više od 500 korisnika koji dolaze samoinicijativno ili po uputu stručnih službi.

Obeležavanju godišnjice rada prisustvovala je dr Gordana Damnjanović članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu koja je istakla da je za svaku odgovornu lokalnu zajednicu od velike važnosti postojanje ovakve institucije.

Savetovalište za brak i porodicu je izuzetno važna komponenta u sistemu socijalne zaštite. Rad, misija i vizija savetovališta, čiji je rad, zbog brojnih kvalitetnih inovativnih programa i projekata, veoma prepoznatljiv i na republičkom nivou, predstavljaju deo strategije razvoja socijalne zaštite, a jaka, čvrsta i funkcionalna porodica je naš zajednički cilj, rekla je dr Damnjanović.

O kvalitetnom radu Savetovališta osim pružanja savetodavnih i psihoterapijskih usluga, razvijene su usluge poverene od strane republike a zbog novog programa za počinioce krivičnih dela, partnerskog nasilja i nasilja u porodici, zaposleni učestvuju u izradi nacrta standarda.

Radimo sa počiniocima nasilja i sa žrtvama, a Kragujevac je među prvim gradovima u Srbiji gde je započet taj program i trenutno pilotiramo standarde koje smo sami postavili uz podršku UNDP- ja. U toku je realizacija veoma značajnog projekta u saradnji sa NVO Oaza sigurnosti čiji efekti su veoma vidljivi i prepoznatljivi a krajem oktobra ćemo predstaviti njegove rezultate, rekla je Gordana Petronijević, rukovodilac Savetovališta, porodični psihoterapeut i specijalista za medijaciju.

Snežana Stevanović, direktorka Centra za razvoj usluga socijalne zaštite Kneginja LJubica podsetila je da je do 2017. godine Savetovalište funkcionisalo kao deo Centra za socijalni rad i da vremenska distanca i broj korisnika koji prođu kroz savetovalište opravdavaju njegovo postojanje.

Savetovalište za brak i porodicu postoji i radi 32 godine i uspešno pruža savetodavno terapijske usluge. Uz razvijanje koncepta i unapređivanje usluga socijalne zaštite i preventivnih programa, praktično razvija se i savetovalište kao deo ustanove, rekla je direktorka Centra, Snežana Stevanović.

U Savetovalište za brak i porodicu dolaze pojedinci koji imaju različite razvojne i lične probleme, bračni parovi, čitave porodice koje imaju problema u funkcionisanju, mladi a uzroci su različite prirode. Zaposleni korisnicima pružaju usluge savetovanja i psihoterapije, a od nedavno kroz projektne programe pružaju i predbračno savetovanje.

Na godišnjem nivou dođe oko 500 korisnika od kojih 46 odsto dolazi zbog problema u porodici, 36 odsto zbog bračnih problema, a oko 24 odsto dolazi zbog nasilja u porodici. U Savetovalište može da dođe svako, usluge su besplatne. A od skoro kod nas dolaze korisnici po uputu koji danas čine 40 odsto ukupnog broja, kaže Bojana Gavrilović psiholog u Savetovalištu za brak i porodicu i ističe da su od najveće važnosti preventivni programi i intenzivan rad sa mladima.

 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu