"Minijatura na zrnu graška" u kragujevačkoj biblioteci - iKragujevac


Vesti

U fondu stare i retke knjige Narodne biblioteke Srbije, čuvaju se i minijaturne knjige, štampane u različitim epohama i različitih žanrova. Najviše ih je na srpskom, ali i na francuskom, mađarskom, nemačkom i češkom jeziku. Zbirka broji 300 naslova, a njen deo, predstaljen je, na postavci "Minijatura na zrnu graška" izložen u narodnoj biblioteci u Kragujevcu.

Manje su od zrna graška. "Oče naš" je izdat 1959, u slavu začetnika štamparstva Johana Gutenberga i "Olimpijska zakletva", iz 1972. godine. Štampane su Nemačoj, veličine šest puta šest milimetara. One su najmanje, a najstarija minijaturna knjiga iz fonda Narodne biblioteke Srbije, je "Ratni manifest kralja Franje Josipa I".

Pripremila Nevenka Đelić
"Pretpstavljam samo, da je to bilo namenjeno vojnicima, među kojima je bilo i srpskih vojnika u Prvom ratu, ali koji su morali da se bore na njihovoj strani, kao neka vrsta ratne amajlije", rekao je Dejan Vukićević iz Narodne biblioteke Srbije

U formi minijatura, štampana je i beletristika – Njegošev Gorski Vjenac, monografije, rečnici, politički pamfleti.

Tradicija štampanja minijatura, stara je, koliko i sama knjiga. Priča se, da je francuska kraljica, Marija Antoaneta, naručivala knjige, koje joj mogu stati u rukavicu.

"Prvo malo košta, može u velikom tiražu da se objavi i da stigne do mnogo velike publike", istakao je Vukićević.

Minijaturne knjige, štampane su i u Srbiji. Neke od njih u fondu kragujevačke biblioteke.

"Kao interesantnu bih izdvojila Internacionalu štamopanu na ruskom jeziku, u boji je", kaže Tatjana Janković iz Narodne biblioteke "Vuk Karadžić" u Kragujevacu.

Za njihovo čitanje, potreban je poseban alat, lupa. Štampaju se po standardu, koji je na zapadu sedam puta sedam a na istoku, do deset centimetara. 

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu