Razgovori o novim projektima socijalne inkluzije Roma - iKragujevac


Vesti

Grad Kragujevac je jedan od osam partnerskih gradova i opština u Srbiji u kojima će se realizovati projekat Socijalna inkluzija Roma i drugih osetljivih grupa u Srbiji 2019 – 2022 koji finansira švajcarska organizacija Heks/Eper a sprovodi Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada. Reč je o projektu koji će se naredne tri i po godine sprovoditi a koji se tiče dalje inkluzije romske nacionalne manjine. Grad Kragujevac je jedna od lokalnih samouprava koji je uključen kroz tri komponente: obrazovanje, pravnu podršku i stanovanje.

Član Gradskog veća za obrazovanje zaduženog za ljudska i manjinska prava, prof. dr Nedeljko Manojlović sa svojim saradnicima održao je sastanak sa Slađanom Jovanović predstavnicom Ekumenske humanitarne organizacije i Danijelom Visom, arhitektom švajcarske konsultantske organizacije za razvoj neformalnih naselja SKAT. Na sastanku se razgovaralo o budućem zajedničkom projektu u čijem fokusu će biti pitanje stanovanja Roma i drugih osetljivih grupa kojim bi partnerski aplicirali za nove konkurse i fondove. U cilju utvrđivanja prioriteta predstavnici humanitarne organizacije upoznati su sa trenutnom situacijom na terenu i dosadašnjim iskustvom u sličnim projektima.

Kao prioriteti izdvojila su se dva najveća romska naselja Korman i Licika a na stastanku je zaključeno da je potrebno da se uradi detaljna analiza, da se definišu ciljevi i napravi evaluacija. Nakon sastanka u Gradskoj upravi stručni timovi obišli su naselja.

Slika govori više od hiljadu reči
Pratite iKragujevac na Instagramu